Europolis 2015. Miasta uczące się

Category: Publikacje Tags: , ,

Motorem dla innowacyjnych rozwiązań zawsze był rozwój miast – wywoływał zapotrzebowanie na innowacje w dziedzinie infrastruktury, technologii, transportu czy bezpieczeństwa. W gospodarce opartej na wiedzy to miasta uczące się stają się impulsem dla innowacji i tym samym kluczowym elementem rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Ranking  zawarty w raporcie porównuje ze sobą 66 miast na prawach powiatu między innymi w zakresie infrastruktury podstawowej, informacyjnej i produkcyjnej, kapitału ludzkiego i społecznego oraz łatwości prowadzenia biznesu. Miasta zostały sklasyfikowane na miasta uczące się, rozwijające się, „średniaków” i „maruderów”. Raport zawiera opis 10 najciekawszych przypadków z rankingu – najbardziej zaskakujących pozycji, sukcesów lub niepowodzeń w nieoczekiwanych wymiarach.

Więcej o Europolis na www.europolis.schuman.pl 

PRZECZYTAJ RAPORT