ZESPÓŁ

Kontakt do Fundacji: poczta@schuman.pl

Poznaj zespół Fundacji Schumana!

Ewelina Górecka
Dyrektorka Fundacji, Członkini Zarządu

e.gorecka@schuman.pl

Od 18 lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym. Wieloletnia koordynatorka regionalnych i międzynarodowych projektów z zakresu integracji europejskiej, edukacji obywatelskiej, działań rzeczniczych oraz wspierania krajowych i europejskich sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ekspertka ds. planowania i koordynacji działań w obszarze projektów międzynarodowych oraz współpracy z partnerami instytucjonalnymi,  w tym instytucjami UE.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w tematyce związanej z psychologią społeczną. Języki obce: angielski i francuski.

Iga Kamocka
Wicedyrektorka Fundacji, Członkini Zarządu

i.kamocka@schuman.pl

Ekspertka od edukacji europejskiej, propagatorka wolontariatu międzynarodowego, autorka i koordynatorka projektów międzynarodowych z zakresu edukacji europejskiej i obywatelskiej. Interesuje się partycypacją społeczną (w teorii i praktyce), w tym partycypacją na poziomie europejskim. Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu socjologii Collegium Civitas i Polskiej Akademii Nauk. Rowerzystka i miłośniczka przyrody. Języki: angielski, francuski.

Rafał Dymek
Główny Ekspert

r.dymek@schuman.pl

Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami. Interesuje się także różnymi aspektami funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym przepisami prawnymi regulującymi jego działalność. Z ramienia Fundacji członek Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-27. Języki: polski, angielski, słowacki.

Joanna Jendrośka
Koordynatorka Projektów

j.jendroska@schuman.pl

Absolwentka Slawistyki (specjalizacja język chorwacki) na Uniwersytecie Warszawskim. Z Fundacją związana od 2015 roku. Zajmowała się m.in. koordynacją konferencji Europolis, czy projektów wolontariatu w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Obecnie odpowiada za budowanie regionalnych i europejskich sieci współpracy oraz za koordynowanie projektów skierowanych do społeczności lokalnych i Szkolnych Klubów Europejskich. Wśród jej zainteresowań znajdują się integracja europejska, ochrona środowiska oraz obrona praw zwierząt. Języki: polski, angielski, chorwacki i serbski.

Agnieszka Burdun
Główna Księgowa

Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie na kierunku rachunkowość. Przygodę z Fundacją rozpoczęła w 2008 roku, ma praktyczne doświadczenie w obszarze księgowości, kadr i płac, a także w zakresie nadzoru finansowego związanego z rozliczaniem projektów realizowanych przez Fundację, m.in. z Administracji Rządowej, Administracji Samorządowej, Unii Europejskiej.

Zuzanna Rydzyńska
Koordynatorka komunikacji

z.rydzynska@schuman.pl

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła London School of Public Relations. Ma bogate doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu strategii komunikacyjnych dla firm i produktów z wielu różnorodnych branż, w tym kampanii edukacyjnych. W Fundacji odpowiada za działania z zakresu public relations, w tym prowadzenie mediów społecznościowych i kontakty z mediami. Jej zainteresowania to pisanie oraz projektowanie graficzne.

Maria Savitska
Koordynatorka Projektów

m.savitska@schuman.pl

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Pochodzi z Ukrainy. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności. W wolnym czasie podróżuje oraz uczy się języków obcych. Języki: ukraiński, rosyjski, polski, angielski, polski język migowy.

Filip Szulik-Szarecki
Social Media Manager

f.szulik-szarecki@schuman.pl

Zajmuje się komunikacją, mediami społecznościowymi i fact checkingiem. Ukończył studia politologiczne pierwszego stopnia oraz akademię In.Europa. Odbył staż w dziale komunikacji Komisji Europejskiej i pracował w Polskim Radiu RDC.

Julianna Rutkowska
Koordynatorka Projektów

j.rutkowska@schuman.pl

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Katedry Języków i Kultur Afryki. W Fundacji działa w zespole wolontariatu europejskiego oraz sprawuje pieczę nad biurem. W latach 2017-19 prowadziła badania dotyczące edukacji wielokulturowej w Warszawie i okolicach oraz oswajania przestrzeni miejskiej przez migrantów i uchodźców.

Interesuje się przede wszystkim antropologią migracji oraz sytuacją społeczno-kulturową krajów Afryki Subsaharyjskiej. W 2021 roku realizowała badania etnograficzne w Zambii i Sudanie.

Marcin Bednarski
Webmaster/IT/ABI

Odpowiada za zarządzanie siecią komputerową w biurze Fundacji, administrację stroną internetową i usługami sieciowymi. Absolwent fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza codziennym klikaniem interesuje się także funkcjonowaniem trzeciego sektora w kontekście rozwiązań IT i usług sieciowych. Stały uczestnik konferencji Sektor 3.0, uczestnik TechCampu (grupie roboczej inicjującej powstanie portalu fundujesz.pl), a także innych spotkań branżowych.

Kinga Bartnicka
Koordynatorka Projektów

k.bartnicka@schuman.pl 

Studiowała europeistykę oraz lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Z wolontariatem europejskim związana od 2014 r. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności. Interesuje się m.in. integracją europejską, wielojęzycznością UE oraz zagadnieniami dostępności, przede wszystkim w kontekście potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących. W wolnym czasie biega, uprawia jogę lub uczy się j. włoskiego i j. mandaryńskiego. Języki: angielski, francuski.

Joanna Różycka

Joanna Różycka – Thiriet
Koordynatorka Projektów

j.rozycka@schuman.pl

Koordynatorka Seminariów europejskich i Akademii Europejskiej, magister nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja europejska). Interesuje się integracją europejską i stosunkami międzynarodowymi. Języki: polski, francuski, angielski.

Współpracownicy

Anna Szlęk

psycholożka międzykulturowa i trenerka. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej i pozaformalnej, uczenia, coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz myślenia wizualnego w edukacji.

Elżbieta Kielak

psycholożka międzykulturowa, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, tworzeniem publikacji oraz koordynacją projektów z zakresu edukacji europejskiej, edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność.

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności

Mafalda Sofia Almeida Costa

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności, na co dzień działająca w biurze naszej Fundacji.

Carla Aziosmanoff

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności, na co dzień działająca w biurze naszej Fundacji.

Miquel Bars Barba

Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczony przez Klub Integracji Europejskiej w Zespole Szkół w Wojkowicach.

Joan Ibañez Valdes

Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczony przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” w Warszawie.

Julien Sergio

Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczony przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” w Warszawie.

Celia Carrascosa Montoya

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących im. Sowy Mądrej Głowy.

Ines Alonso Mendez

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących im. Sowy Mądrej Głowy.

Adèle Barrabe

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole Specjalne 393 w Warszawie.

Sara Moscarda Peršić

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole Specjalne 393 w Warszawie.

Masuda Omarova

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole Specjalne 393 w Warszawie.

Tai Madeira

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie.

Mika Tomii

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Louise Smail

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Aldona Kuleszka

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Fundacji zajmowała się wolontariatem Europejskiego Korpusu Solidarności, koordynowaniem projektów skierowanych do nauczycielek i nauczycieli oraz Szkolnymi Klubami Europejskimi. Obecnie przebywa na wolontariacie EKS we Francji. Zainteresowana tematyką praw człowieka, w szczególności praw kobiet. Związana z aktywizacją młodych ludzi oraz z wolontariatem lokalnym i europejskim.

Rada Fundatorów

 • Tadeusz Mazowiecki – (do listopada 2013)
 • Jan Kułakowski (do czerwca 2011)
 • Piotr Nowina-Konopka – Przewodniczący
 • Rafał Dymek
 • Anna Radwan-Röhrenschef
 • Michał Wojtczak
 • Henryk Woźniakowski

Rada Programowa

 • Jan Barcz
 • Grzegorz Dziemidowicz
 • Waldemar Kuczyński
 • Łukasz Lipiński
 • Piotr Moszyński
 • Małgorzata Niezabitowska
 • Piotr Nowina-Konopka
 • Tadeusz Szumowski
 • Henryk Woźniakowski
 • Rafał Zakrzewski

Kuratorium

 • Jacek Ambroziak
 • Witold Orłowski

Zarząd

 • Ewelina Górecka – Członkini Zarządu
 • Iga Kamocka – Członkini Zarządu