ZESPÓŁ

Kontakt do Fundacji: poczta@schuman.pl

Poznaj zespół Fundacji Schumana!

Rafał Dymek
Dyrektor Fundacji

r.dymek@schuman.pl

Odpowiada m.in. za planowanie i wdrażanie działań Fundacji, organizację pracy zespołu, zarządzanie finansami, uczestniczy w definiowaniu strategicznych celów organizacji i reprezentowaniu jej na zewnątrz. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami. Interesuje się także różnymi aspektami funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym przepisami prawnymi regulującymi jego działalność. Języki: polski, angielski.

Ewelina Górecka
Wicedyrektorka Fundacji

e.gorecka@schuman.pl

Wieloletnia koordynatorka regionalnych i międzynarodowych projektów z zakresu integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego, partycypacji, wspierania ruchów i inicjatyw obywatelskich. Posiada także doświadczenie w organizacji działań o charakterze masowym w przestrzeni miejskiej, prowadzeniu lokalnych oraz międzynarodowych spotkań i szkoleń. W Fundacji odpowiada m.in. za planowanie i koordynację działań Fundacji w obszarze projektów międzynarodowych, współpracę z Partnerami instytucjonalnymi oraz w ramach krajowych i europejskich sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Języki: angielski, francuski, hiszpański.

Iga Kamocka
Koordynatorka Projektów

i.kamocka@schuman.pl

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu socjologii Collegium Civitas i Polskiej Akademii Nauk. Z Fundacją związana od 2012 roku, od 2018 roku członkini zarządu. Koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego oraz inne projekty międzynarodowe łączące edukację europejską i obywatelską, kształtujące kompetencje międzykulturowe, zwiększające wrażliwość społeczną młodych ludzi i umożliwiające poznawanie wartości europejskich w praktyce. Interesuje się społecznymi aspektami integracji europejskiej, funkcjonowaniem Unii Europejskiej, szeroko rozumianymi prawami człowieka i prawami obywatelskimi, w tym partycypacją społeczną. Prywatnie – rowerzystka i miłośniczka przyrody.

Joanna Jendrośka
Koordynatorka Projektów

j.jendroska@schuman.pl

Absolwentka Slawistyki (specjalizacja język chorwacki) na Uniwersytecie Warszawskim. Z Fundacją związana od 2015 roku. Zajmowała się koordynacją konferencji Europolis, projektów wolontariatu w ramach programu Europejski Korpus Solidarności czy współpracą w ramach koalicji proeuropejskich organizacji pozarządowych. Wśród jej zainteresowań znajdują się integracja europejska, ochrona środowiska oraz obrona praw zwierząt. Języki: polski, angielski, chorwacki i serbski.

Agnieszka Burdun
Główna Księgowa

Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie na kierunku rachunkowość. Przygodę z Fundacją rozpoczęła w 2008 roku, ma praktyczne doświadczenie w obszarze księgowości, kadr i płac, a także w zakresie nadzoru finansowego związanego z rozliczaniem projektów realizowanych przez Fundację, m.in. z Administracji Rządowej, Administracji Samorządowej, Unii Europejskiej.

Joanna Zalewska
Koordynatorka Projektów

j.zalewska@schuman.pl

W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności oraz międzynarodowymi projektami obywatelskimi. W wolnym czasie chodzi na protesty, spektakle i gra w gry wideo. Sekretnie marzy o organizacji Konkursu Piosenki Eurowizji i zgłębia tajniki języka norweskiego.

Zuzanna Rydzyńska
Koordynatorka komunikacji

z.rydzynska@schuman.pl

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła London School of Public Relations. Ma bogate doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu strategii komunikacyjnych dla firm i produktów z wielu różnorodnych branż, w tym kampanii edukacyjnych. W Fundacji odpowiada za działania z zakresu public relations, w tym prowadzenie mediów społecznościowych i kontakty z mediami. Jej zainteresowania to pisanie oraz projektowanie graficzne.

MarcinGorecki

Marcin Górecki
Koordynator Projektów

m.gorecki@schuman.pl

Koordynator seminariów niemieckich i Laboratorium Współczesnych Niemiec, absolwent nauk politycznych i filozofii w Szkole Idei XX Wieku Prof. Gadacza. Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentu Niemieckiego i programu GFPS Polska na Uniwersytecie Karola Eberharda w Tybindze. Zajmuje się animacją społeczną, demokracją w działaniu i edukacją o prawach człowieka. Interesuje go człowiek w świecie, jak również pojęcie świata w człowieku.

Maria Savitska
Koordynatorka Projektów

m.savitska@schuman.pl

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Pochodzi z Ukrainy. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności. W wolnym czasie podróżuje oraz uczy się języków obcych. Języki: ukraiński, rosyjski, polski, angielski, polski język migowy.

Marcin Bednarski

Marcin Bednarski
Webmaster/IT/ABI

Odpowiada za zarządzanie siecią komputerową w biurze Fundacji, administrację stroną internetową i usługami sieciowymi. Absolwent fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza codziennym klikaniem interesuje się także funkcjonowaniem trzeciego sektora w kontekście rozwiązań IT i usług sieciowych. Stały uczestnik konferencji Sektor 3.0, uczestnik TechCampu (grupie roboczej inicjującej powstanie portalu fundujesz.pl), a także innych spotkań branżowych.

Piotr Frączak
Koordynator Projektów

p.fraczak@schuman.pl

Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych “Kontrola administracji”. Specjalizuje się w historii i teorii polskiej samoorganizacji. Autor wielu publikacji m.in. “Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej” (2002), “W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji” (2013), serii “Poprzednicy dzisiejszych organizacji pozarządowych” (2020). Działacz społeczny, m.in. prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, członek rady Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W Fundacji odpowiada za Biuro Monitoringu #prosteNGO.

Filip Szulik-Szarecki
Social Media Manager

f.szulik-szarecki@schuman.pl

Zajmuje się komunikacją, mediami społecznościowymi i fact checkingiem. Ukończył studia politologiczne pierwszego stopnia oraz akademię In.Europa. Odbył staż w dziale komunikacji Komisji Europejskiej i pracował w Polskim Radiu RDC.

Joanna Różycka

Joanna Różycka – Thiriet
Koordynatorka Projektów

j.rozycka@schuman.pl

Koordynatorka Seminariów europejskich, magister nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja europejska). Interesuje się integracją europejską i stosunkami międzynarodowymi. Języki: polski, francuski, angielski.

Aldona Kuleszka
Koordynatorka Projektów

a.kuleszka@schuman.pl

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Fundacji zajmuje się wolontariatem Europejskiego Korpusu Solidarności, koordynowaniem projektów skierowanych do nauczycielek i nauczycieli oraz Szkolnymi Klubami Europejskimi. Zainteresowana tematyką praw człowieka, w szczególności praw kobiet. Związana z aktywizacją młodych ludzi oraz z wolontariatem lokalnym i europejskim.

Julianna Rutkowska

j.rutkowska@schuman.pl

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, studentka  w Katedrze Języków i Kultur Afryki. W Fundacji sprawuje pieczę nad biurem oraz pomaga w realizacji projektów. W latach 2017-19 prowadziła badania dotyczące edukacji wielokulturowej w Warszawie i okolicach oraz oswajania przestrzeni miejskiej przez migrantów i uchodźców.

Interesuje się przede wszystkim antropologią migracji oraz sytuacją społeczno-kulturową krajów Afryki Subsaharyjskiej. W 2021 roku realizowała badania etnograficzne w Zambii i Sudanie.

Anna Szlęk

psycholożka międzykulturowa i trenerka. Prowadzi krajowe oraz międzynarodowe warsztaty i szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej i pozaformalnej, uczenia, coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz myślenia wizualnego w edukacji. Pracuje z młodzieżą, nauczycielkami i nauczycielami, studentkami i studentami oraz pracowniczkami i pracownikami organizacji pozarządowych. Lubi pracować z ludźmi, rozmawiać, słuchać, patrzeć. Wierzy, że edukacja powinna sprawiać radość i angażować.

Elżbieta Kielak

psycholożka międzykulturowa, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, tworzeniem publikacji oraz koordynacją projektów z zakresu edukacji europejskiej, edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność. Pracuje z różnymi grupami docelowymi, w tym z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami oraz studentami i studentkami. Związana z sektorem pozarządowym od ponad 10 lat. Lokalna aktywistka, między innymi w szkolnej radzie rodziców oraz harcerstwie – prowadzi drużynę wędrowniczą w ramach Związku Harcerstwa Polskiego.

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności

Benjamin Hubert

Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności, na co dzień działający w biurze naszej Fundacji.

Susanna Jung

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności, na co dzień działająca w biurze naszej Fundacji.

Nino Broladze

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole Specjalne 393 w Warszawie.

Jaime Gómez Ortega

Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczony przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” w Warszawie.

Nino Taboridze

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole Specjalne 146 w Warszawie.

Buse Gulcan

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących im. Sowy Mądrej Głowy.

Denise Beck

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących im. Sowy Mądrej Głowy.

Ana Domínguez Navarro

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Néstor Melián Martín

Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczony przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Sophia Menzel

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Klub Integracji Europejskiej w Zespole Szkół w Wojkowicach.

Alina Mustovici

Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień goszczona przez Klub Integracji Europejskiej w Zespole Szkół w Wojkowicach.

Rada Fundatorów

 • Tadeusz Mazowiecki – (do listopada 2013)
 • Jan Kułakowski (do czerwca 2011)
 • Piotr Nowina-Konopka – Przewodniczący
 • Anna Radwan-Röhrenschef
 • Michał Wojtczak
 • Henryk Woźniakowski

Rada Programowa

 • Jan Barcz
 • Grzegorz Dziemidowicz
 • Waldemar Kuczyński
 • Łukasz Lipiński
 • Piotr Moszyński
 • Małgorzata Niezabitowska
 • Piotr Nowina-Konopka
 • Tadeusz Szumowski
 • Henryk Woźniakowski
 • Rafał Zakrzewski

Kuratorium

 • Jacek Ambroziak
 • Witold Orłowski

Zarząd

 • Rafał Dymek – Członek Zarządu
 • Iga Kamocka – Członkini Zarządu
 • Ewelina Górecka – Członkini Zarządu