Europolis 2017. Bezpieczne i otwarte miasta.

Category: Bez kategorii, Publikacje Tags: , ,

Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Równocześnie jest czynnikiem, który podnosi jakość życia w miastach, mając wpływ na przyciąganie do niego nowych mieszkańców. Czy współczesne miasto może być otwarte i równocześnie bezpieczne? Co sprawia, że jego mieszkańcy nie czują się zagrożeni? Jak wielokulturowość i różnorodność wpływają na poczucie bezpieczeństwa? Co mogą zrobić władze miast, działające w nich firmy, a co sami mieszkańcy, aby miasta były bardziej bezpieczne?

W rankingu Europolis 2017 uwzględniono 66 polskich miast na prawach powiatu. Przeanalizowano je na podstawie 44 wskaźników, pogrupowanych w 5 wymiarach: bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, bezpieczeństwo publiczne, otwartość na innych, bezpieczeństwo komunikacyjne, bezpieczeństwo indywidualne.

Więcej o Europolis na www.europolis.schuman.pl 

PRZECZYTAJ RAPORT