Lenkijos Roberto Šumano fondo misija yra motyvuoti europiečius būti aktyviais piliečiais ir skatinti Europos integraciją bei vertybes, kuriomis jis remiasi. Fondas yra viena iš nedaugelio Centrinės Europos organizacijų, kurios beveik visa veikla yra nukreipta į Europos klausimus. Fondas nuo 1991 metų skatina ES piliečius Europos integracijos ir Europos ateities kūrimo srityje. Kai kurie veiksmai yra susiję ir su Europos istorija, kultūrų turtu bei įvairove. Pagrindinė kasdienės fondo veiklos užduotis – užtikrinti, kad jo misija pasiektų ne tik elitus, bet ir visus ES piliečius. Išskirtinis dėmesys skiriamas asmenims, kurie kasdieniame gyvenime nesidomi Europos problemomis arba Europos idėjas vertina skeptiškai. Fondo veikloje dalyvauja daugiau kaip 20 ES valstybių piliečiai. Fondas bendradarbiauja su Šumano savanorių tinklu, taip pat su daugeliu Europos klubų ir visoje Sąjungoje veikiančių socialinių organizacijų.

Uczestnicy Parady Schumana w Warszawie

Projektai

Mūsų kampanijos

2022 metais mes su partneriais jau aplankėme daugiau kaip 50 vietovių 16 Europos Sąjungos šalyse, taip pat keliuose kituose miestuose už Sąjungos ribų. Mūsų veikloje per pastaruosius metus tiesiogiai dalyvavo apie 18 500 asmenų. Preliminariais skaičiavimais, mūsų vykdomos kampanijos pasiekė daugiau kaip 6 000 000 asmenų visoje Europos Sąjungoje. Per daugiau kaip šimtą susitikimų ir dirbtuvių „gyvai“ bei internetu mums pavyko pakalbėti apie Europą su skirtingų pažiūrų ir skirtingų žinių apie Europos Sąjungą lygio asmenimis. Mes sukūrėme tinklą Šumano savanorių, kuriuos skatiname aktyviai veikti daugumoje Sąjungos šalių. Be to, mes bendradarbiaujame su Europos klubais ir daugelio Europos regionų vietos organizacijomis. Kartu su jais vykdome veiklą, kuri skleidžia Europos Sąjungos sutarties 2 str. išvardytas vertybes.

PFRS Mapa2022 Eng

Polish Robert Schuman Foundation 2021-2022

Mūsų įvykdytų darbų pavyzdžiai:

Europos vertybių skatinimas socialinėje ir tradicinėje žiniasklaidoje.

Fondas socialinėje žiniasklaidoje įvykdė kampanijas, kurios skatino europines ir demokratines vertybes. Jose buvo akcentuojama Europos Sąjungos egzistavimo nauda, lenkų ir europiečių vertybės bei Brexit pasekmės. Visos kampanijos pasiekė iš viso apie 6 000 000 gavėjų. Mes bendradarbiaujame ir su tradicine žiniasklaida, ypač su vietos žiniasklaida, Europos tema.

Aktyvios socialinės ir Europos iniciatyvos

Aktyviai dalyvavome socialinių ir trečiojo sektoriaus vystymo organizacijų veikloje. Esame daugelio Europos partnerysčių nariai. Dalyvavome kuriant ir rėmėme peticijas, socialinių organizacijų kreipimąsi ir pareiškimus dėl Europos vertybių, įskaitant neteisėtus policijos veiksmus, tikrosios šalių teisės į teismą užtikrinimą, žiniasklaidos laisvę, moterų teisių apribojimą ir kitus.

Jaunimo pilietinis ir europinis ugdymas

2021–2022 metais fondas surengė ES gyvenantiems jauniems žmonėms apie 200 prieinamų dirbtuvių Europos ir socialine-politine temomis, įskaitant Europos Sąjungos vaidmenį pasaulyje, sanglaudos politikos vertybes, aplinkos apsaugą ar dezinformaciją. Susitikimuose jaunimas buvo mokomas kritiškai analizuoti žiniasklaidoje bei internete skleidžiamą informaciją. Fondas vystė jaunimo gebėjimus aktyviai veikti vietinėje aplinkoje, rėmė Europos klubų tinklą ir kelių ES šalių jaunimo tarybas. Fondas taip pat tyrė 15–25 metų amžiaus asmenų požiūrį į Europos Sąjungą. Išleidome daug didaktinės ir pagalbinės medžiagos Jaunimo taryboms, Europos klubams, mokykloms ir pilietinėms organizacijoms.

Tarptautinė savanorystėl

Šiuo metu fondas koordinuoja 30 savanorių veiklą skirtingose ES pilietinėse organizacijose. Savanoriai 9–12 mėnesių dirba neįgaliųjų priežiūros įstaigose, mokyklose, vaikų darželiuose, jaunimo organizacijose. Per tuos mėnesius savanoriai įgijo naujų įgūdžių, o jų veiklos gavėjai tiesiogiai pasinaudojo jų darbu ir užmezgė ryšius su kitų valstybių piliečiais, pažino jų kultūrą, kalbą. Buvę savanoriai sukūrė Šumano tinklą ir aktyviai remia proeuropietišką veiklą savo šalyse ir regionuose.

Dezbateri europene

Anul trecut, am organizat în total peste 40 de întâlniri, multe dintre ele online, și i-am implicat pe participanți la discuții despre viitorul Europei. Am realizat un studiu asupra puterii de influență a țărilor UE după Brexit și materialul despre ideile Părinților Fondatori ai Uniunii. De asemenea, am organizat o întâlnire pentru reprezentanții autorităților locale din țările UE cu privire la provocările orașelor în timpul crizei. Angajăm cetățenii în crearea de postulate și poziții pentru Conferința privind viitorul Europei. Diseminăm informații despre provocările legate de punerea în aplicare a Pactului Verde European și activitățile Uniunii Europene în domeniul protecției mediului.

Dezinformacijos prevencija

Bendradarbiaudamas su Europos fronto pilietinės koalicijos partneriais, fondas vykdo tinkle pasirodančios dezinformacijos Europos temomis prevenciją. Rėmėme „Klaviatūros karių“ pilietinę grupę, kurią sudaro daugiau kaip 3 500 narių. Šios grupės užduotis – reaguoti į socialiniuose tinkluose skleidžiamą manipuliuotą informaciją, daugiausia susijusią su Europos tematika. Vietos visuomenėms surengėme keliasdešimt susitikimų ir dirbtuvių apie dezinformaciją.

Kontaktinė informacija organizacijoms ir bendradarbiauti norintiems asmenims (anglų kalba):

Lenkijos Roberto Šumano fondas

Al. Ujazdowskie 37/5, 00540 Warszawa, Lenkija

poczta@schuman.pl   tel. +48226217555