Debata obywateli: Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

Spotkanie będzie nawiązaniem i rozwinięciem debaty z udziałem obywateli zorganizowanej 25 marca 2017 roku. Składać się będzie z trzech części merytorycznych. W ramach każdej z nich będzie miniwykład eksperta oraz czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Część I poświęcona będzie działalności Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i zatrudnienia. 25 marca br. grupy dyskutujące na ten temat zdiagnozowały pewne problemy i sformułowały postulaty. Jednak nie wszystkie uwagi obywateli uwzględniały podział kompetencji między państwami i UE w tych obszarach czy faktyczne działania Unii. Dlatego po pierwsze warto wyjaśnić, jakie uprawnienia ma Unia na tych polach, z czego one wynikają, a następnie odnieść się do wniosków z 25 marca. Jak to się ma do działań podejmowanych przez Unię?

Część II to kontynuacja dyskusji na temat unijnych działań służących ochronie środowiska. Od marca narasta konflikt między polskimi władzami a unijnymi instytucjami w kwestii wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Polska zaskarżyła też do Trybunału Sprawiedliwości dyrektywę o jakości powietrza. Dlatego należy wyjaśnić uczestnikom spotkania istotę różnych sporów między Polską i Unią w tej materii, ale także przedstawić po krótce unijne prawo dotyczące ochrony środowiska, które jest tylko pozornie odległe i ma rzeczywisty wpływ na życie obywateli np. czym jest Natura 2000, jak UE reguluje emisje spalin przez samochody, jakich mamy używać żarówek czy odkurzaczy, jak rozpoznać, który sprzęt RTV/AGD zużywa najmniej wody czy energii.

części III chcielibyśmy objaśnić procedurę z art. 7, jaką Komisja Europejska wszczęła wobec Polski w związku z domniemanym naruszeniem unijnej wartości, jaką są rządy prawa. Nie zamierzamy dyskutować o zasadności wszczęcia takiego postępowania, gdyż jest to temat zbyt polityczny, a jedynie wyjaśnić, czemu ma służyć taka procedura i na czym polegają poszczególne jej etapy.

Uczestnikami spotkania będą chętne osoby, które brały w I debacie obywateli w marcu br. Zapraszamy także osoby z związane z siecią Europe Direct, centrami informacji i dokumentacji europejskiej oraz Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej. W sumie ok. 40 osób.

Zwrot kosztów: Fundacja zwraca uczestnikom koszt dojazdu do Warszawy. Zwrot kosztów dotyczy komunikacji zbiorowej (pociąg, 2 kl., autobus) po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (bilety, dowody zapłaty). Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem – tylko do wysokości kosztu transportu zbiorowego na tej trasie – jest możliwy, po indywidualnym uzgodnieniu, w przypadku osób, dla których dojazd do Warszawy komunikacją publiczną jest mocno utrudniony (np. liczne przesiadki, bardzo długa podróż, etc.). Osobom, dla których przyjazd do Warszawy na godzinę rozpoczęcia spotkania/powrót po spotkaniu jest niemożliwy lub bardzo utrudniony, Fundacja może zapewnić nocleg w Warszawie, 26/27 i/lub 27/28 października (pokoje dwuosobowe).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 5 października na adres j.rozycka@schuman.pl