AKADEMIA EUROPEJSKA 2023

Jak działa Unia Europejska?

Fundacja Schumana, Fundacja Konrada Adenauera oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają do udziału w Akademii Europejskiej – cyklu seminariów on-line o tematyce europejskiej.

Czym jest Akademia Europejska?

Akademia to kurs online, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian, które zachodzą w związku z toczącą się wojną i innymi globalnymi wyzwaniami. Kurs będzie się składał z pięciu, 90-minutowych spotkań on-line (wykładów/webinarów), organizowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej. Po zakończeniu cyklu chętni będą mogli się włączać w inne działania organizatorów Akademii, jak konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne (także zagranicą), etc.

 

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:
• działaczy organizacji społecznych i obywatelskich;
• pracowników sektora edukacji;
• pracowników administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym;
• innych osób, które w swojej pracy, edukacji lub działalności społecznej stykają się ze sprawami o tematyce europejskiej i chciałyby pogłębić wiedzę na ten temat.

W Akademii mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w całej Unii Europejskiej. Wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim.

Program Akademii

Podczas seminariów poruszone zostaną następujące zagadnienia:
a. Jak działa Unia Europejska? Czym tak naprawdę się zajmuje i jak podejmuje decyzje.
b. Dezinformacja. Narzędzia weryfikacji informacji z sieci dostępne dla każdego. Dezinformacja w Europie.
c. Dlaczego łatwo mogę kupić buty z Włoch? Wspólny rynek jako podstawa istnienia Wspólnoty Europejskiej.
d. Jak wojna zmienia Unię Europejską? Czy starczy nam gazu, czy możliwe jest członkostwo Ukrainy w Unii, jaka będzie przyszłość relacji z Rosją?
e. O co chodzi w awanturze o KPO? Kilka słów o funduszach europejskich.

Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana, Fundacją Adenauera i OFOP.

Uwaga! Powyższą listę zagadnień należy traktować jako roboczą. Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie oraz bieżących oczekiwań uczestników.
Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej 2023.

Harmonogram spotkań

Przewidzianych jest 5 spotkań w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku. Spotkania planowane są w wybrane środy w godzinach 17.30-19.00. Konkretne terminy kolejnych zajęć zostaną ogłoszone później, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Koszt uczestnictwa i wymagania techniczne

Udział w Akademii jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy Akademii powinni posiadać dostęp do komputera z Internetem i możliwość udziału w spotkaniach za pośrednictwem platformy ZOOM lub podobnej (w tym posiadać mikrofon ze słuchawkami, najlepiej także kamerę do komputera). Spotkania będą prowadzone w języku polskim.

 

Jak zgłosić się do udziału?

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 30 marca br. Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przekazana drogą mailową do 4 kwietnia.

Organizatorami Akademii Europejskiej są Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Konrada Adenauera oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Kontakt roboczy:

Joanna Różycka-Thiriet
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
akademia@schuman.pl
Tel. 22 621 75 55