Schuman rekrutuje

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

 

Fundacja poszukuje koordynatora/koordynatorki projektów w wymiarze 1 etatu do dołączenia do zespołu wolontariatu europejskiego.

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało koordynowanie, wraz z zespołem Fundacji, projektów dot. wolontariatu międzynarodowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (https://schumanvolunteers.pl/), w tym m.in.

 1. Organizowanie pobytu wolontariusz(k)om zagranicznym goszczonym w Polsce, opieka nad nimi, monitorowanie ich działań i procesu edukacyjnego, ewaluacja, przygotowywanie polskich wolontariuszy/wolontariuszek do wyjazdu na wolontariat zagranicę;
 2. Współpraca z organizacjami partnerskimi projektu w Polsce i zagranicą;
 3. Poszukiwanie nowych możliwości współpracy i inicjowanie kolejnych projektów wolontariackich;
 4. Raportowanie, pilnowanie cyklu życia projektów i rozliczeń finansowych oraz realizacji budżetów poszczególnych projektów;
 5. Utrzymywanie kontaktów z wolontariusz(k)ami, służenie im koniecznym wsparciem.

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 1. Sprawności w prowadzeniu działań o charakterze organizacyjnym i logistycznym, łączącym różne elementy związane z zarządzaniem projektem.
 2. Chęci do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, otwartości na drugiego człowieka i łatwości we współpracy, także z mieszkańcami regionów o odmiennej kulturze, języku, poglądach, zwyczajach. Umiejętności poszukiwania konsensusu i rozwiązywania problemów w relacjach z partnerami, wolontariusz(k)ami.
 3. Dobrej znajomości języków: angielskiego oraz polskiego w mowie i piśmie.
 4. Dobrej orientacji w sprawach społeczno-politycznych w Polsce i UE.
 5. Minimum rocznego doświadczenia w realizacji projektów w organizacjach społecznych lub innych projektów o charakterze społecznym bądź obywatelskim; doświadczenie z wolontariatem Europejskiego Korpusu Solidarności/wolontariatem europejskim/Erasmus+ będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę (lub umowę zlecenie, w zależności od wzajemnych uzgodnień),
 2. Wynagrodzenie w przedziale 5000 do 5500 zł brutto, w zależności od doświadczenia,
 3. Pracę w niewielkim, przyjaznym zespole Fundacji,
 4. Możliwośc pracy hybrydowej – połączenie pracy w siedzibie Fundacji z pracą zdalną (wykluczamy pracę wyłącznie zdalną), 
 5. Uczestnictwo w realizacji społecznej misji i celów znanej organizacji pozarządowej, 
 6. Możliwość zdobycia dalszego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych,
 7. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach Fundacji lub innych wydarzeniach adresowanych do przedstawicieli sektora pozarządowego, w tym w wydarzeniach i szkoleniach międzynarodowych.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie załączonego kwestionariusza dla kandydatów (w języku polskim) na adres praca@schuman.pl do 21 lipca 2024 roku. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Praca w Fundacji – oferta”. Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco. Wybrana grupa osób zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. W razie pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt na adres praca@schuman.pl.