Umocnienie legitymacji demokratycznej członkostwa Polski w Unii Europejskiej – apel Konferencji Ambasadorów RP i Fundacji Schumana

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:
Uregulowanie w Polsce procedury podjęcia decyzji w sprawie wystąpienia z UE nie spełnia wymogu mocnej legitymacji demokratycznej. Proponujemy, aby wprowadzić do ustawy o umowach międzynarodowych, względnie – o ile byłaby taka możliwość – do Konstytucji RP, procedurę analogiczną do wymaganej w

Czytaj więcej