“Enlarged in diversity. The EU enlargement process and its perspectives”

Category: Publikacje Tags: , ,

Angielskojęzyczna wersja analizy “Rozszerzona w różnorodności. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej i jego perspektywy”, przedstawiająca perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej autorstwa Adama Balcera.

Publikacja powstała w ramach projektu „EnlargEUrope” przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Więcej o publikacji: https://schuman.pl/rozszerzenieue/

Pobierz publikację.