Szkolne KlubGimnazjaliści na Paradzie Schumanay Europejskie (SKE): Na terenie Unii Europejskiej istnieją nieformalne kluby skupiające młodzież i dorosłych zainteresowanych integracją europejską. Oprócz organizacji pozarządowych to SKE są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana utrzymuje kontakt z około 250 klubami w 11-nastu państwach europejskich.

 

Kluby Europejskie odgrywają ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej. Tysiące osób organizuje spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. Działalność Klubów będzie niezwykle cenna także w przyszłości – idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieży należy stworzyć możliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo w Unii Europejskiej. SKE są doskonałym miejscem gdzie można realizować powyższe cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Fundacja Schumana i Fundacja Geremka pod patronatem programu Aktywni Obywatele z Funduszy Krajowych EOG przygotowały projekt, który jest odpowiedzią na niezadowalający poziom edukacji europejskiej w Polsce. Będzie on przeciwdziałał nasilającej się tendencji, w której poglądy młodych ludzi budowane są nie na podstawie rzetelnej analizy zweryfikowanych danych, ale na bazie sterowanych z zewnątrz fałszywych lub zmanipulowanych komunikatów o silnym ładunku emocjonalnym. Zamierzeniem projektu jest powstanie nowych lub ożywienie działalności już istniejących Klubów Europejskich – niesformalizowanych grup młodzieży podejmujących różne aktywności w tematyce europejskiej. Kluby będą także miejscem angażowania młodych ludzi w aktywności obywatelskie na szczeblu lokalnym. Wśród planowanych działań znajdują się szkolenia, spotkania Klubów, akcje lokalne, mentoring, opracowanie materiałów pomocniczych, działania w mediach, w tym w social mediach. Efektem projektu będzie częściowe uzupełnienie luki w przedmiocie edukacji europejskiej i obywatelskiej w systemie edukacji.

Aktualności

Sprawdź aktualności dotyczące Szkolnych Klubów Europejskich

14 lipca 2022

Ogólnopolski Zjazd Szkół ponadpodstawowych

Tak było! Już prawie za nami pierwsza część projektu dla Szkolnych Klubów Europejskich, który organizujemy razem z Fundacją Geremka. Spotykaliśmy się z opiekunkami i opiekunami SKE, dyskutowaliśmy, razem braliśmy udział w warsztatach.

16 marca 2022

Marcowe spotkanie w ramach Ożywienia działalności SKE

W piątek i w sobotę razem z Fundacją Geremka spotkaliśmy się z opiekunkami i opiekunami nowopowstających Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski.

16 marca 2022

Spotkanie dla nowych SKE

W piątek i w sobotę razem z Fundacja Geremka spotkaliśmy się z opiekunkami i opiekunami nowopowstających Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski.

14 lutego 2022

Pierwsze SKE

Obecnie trudno byłoby określić dokładny czas, kiedy w Europie pojawiły się pierwsze Kluby Europejskie. Sam pomysł wywodzi się prawdopodobnie od klubów UNESCO. Pierwsze z nich zaczęły się tworzyć w latach 40. XX w., a w latach 60. ich liczba rosła w różnych krajach na całym świecie. Były to lokalne, oddolne inicjatywy, które inspirowały ludzi do […]

14 stycznia 2022

W nowym roku odbudowujemy sieć SKE

Razem z Fundacją Geremka zaczynamy rok z nową energią i twórczym zapałem!

Przewodnik dla Klubów Europejskich

Przewodnik o klubach europejskich jest kompilacją materiałów opracowanych przez organizacje partnerskie i europejskie kluby uczestniczące w projekcie. Mamy nadzieję, że będzie on służyć nauczycielom, uczniom i studentom w całej Europie jako inspiracja dla ich kolejnych europejskich odkryć.

Ponieważ to narzędzie jest zbiorem informacji z różnych krajów i wydarzeń, które zostały zorganizowane w języku angielskim, a co równie ważne, ma być używane w różnych krajach europejskich, podręcznik został pierwotnie stworzony w języku angielskim. Do tej pory został przetłumaczony na niemiecki, francuski i polski, a wszystkie cztery wersje są dostępne do przeglądania, pobierania i drukowania.

Pobierz i wydrukuj przewodnik w wybranym języku

CE Manual PL Prev
CE Manual EN Prev
CE Manual FR Prev
CE Manual GE Prev

Zaktualizuj informacje o swoim SKE

Jeśli Wasz Klub Europejski nie jest jeszcze w naszej bazie lub dane na jego temat wymagają aktualizacji, prosimy o przesłanie nam formularza (do pobrania w formacie DOC lub XLS) na adres a.kuleszka@schuman.pl

Zaproś wolontariusza/wolontariuszkę

Chcesz uatrakcyjnić spotkania swojego SKE? Potrzebujesz wsparcia w edukacji międzykulturowej? Zaproś wolontariuszkę  europejską (EVS/EKS) do swojego klubu!
Fundacja Schumana od lat wspiera dialog międzykulturowy oraz współpracę międzynarodową goszcząc wolontariuszy z różnych krajów. Chcąc ułatwić młodzieży poznanie nowych kultur umożliwiamy zaproszenie wolontariuszek na spotkanie w szkołach i innych placówkach dla dzieci i młodzieży.
Wolontariusze mogą poprowadzić zajęcia, warsztaty, prezentacje na tematy europejskie, dotyczące zagadnień społecznych, kulturowych, historycznych lub przedstawić możliwości, jakie daje młodzieży program Europejski Korpus Solidarności, szczególnie projekty wolontariatu (wcześniej Wolontariat Europejski/EVS). Spotkania prowadzone mogą być w języku angielskim, języku ojczystym wolontariuszek oraz w zależności od znajomości i umiejętności poszczególnych wolontariuszek również w języku polskim. Do swojej szkoły można zaprosić jedną lub więcej osób.
Z powodu epidemii COVID-19 warsztaty odbywają się głównie w wersji online. Wolontariuszki zazwyczaj używają platformy Zoom, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, mogą przeprowadzić warsztaty na innej, Państwa preferowanej platformie.
Obecnie gościmy w Fundacji Schumana 4 wolontariuszki organizujące warsztaty. Są to Albane z Francji, Carolina z Portugalii, Snežana z Serbii oraz Yelizaveta z Białorusi.
Więcej informacji o dostępnych aktualnie warsztatach znajduje się na stronie schumanvolunteers.pl w zakładce Zaproś wolontariusza

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.