Pierwsze SKE

Category: Szkolne Kluby Europejskie Tags:
Obecnie trudno byłoby określić dokładny czas, kiedy w Europie pojawiły się pierwsze Kluby Europejskie. Sam pomysł wywodzi się prawdopodobnie od klubów UNESCO. Pierwsze z nich zaczęły się tworzyć w latach 40. XX w., a w latach 60. ich liczba rosła w różnych krajach na całym świecie. Były to lokalne, oddolne inicjatywy, które inspirowały ludzi do tego, aby obok formalnych struktur poświęconych kwestiom europejskim rozwijać też te mniej formalne. Musiało jednak upłynąć wiele lat, zanim idea ta przekształciła się w to, co dziś nazywamy właśnie „Klubami Europejskimi”.

Do Polski idea ta dotarła w latach 90. XX wieku w związku z zachodzącymi zmianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi. Miała być przedstawiana jako drzwi dla młodzieży i osób studiujących. Pojawiła się potrzeba przekazania wiedzy o innych krajach europejskich i stopniowego wprowadzania w tematykę związaną z UE. Niektórzy podchwycili pomysł i zaczęli zakładać Szkolne Kluby Europejskie, jak przyjęło się te organizacje nazywać w Polsce.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG.