Santo Schuman – Święty w garniturze

Category: Publikacje, Robert Schuman Tags:

To święty człowiek – powtarzał zaprzyjaźniony z nim Konrad Adenauer. Robert Schuman był głęboko wierzącym katolikiem. Po wielu dramatach, jakie przeżyła jego rodzina, chciał zostać księdzem. Przyjaciele jednak odradzali mu, twierdząc, że „święci XX wieku noszą świeckie ubrania i dlatego świat potrzebuje zaangażowanych świeckich”. Był nim jako minister finansów, premier, minister spraw zagranicznych i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Według Schumana „wartość Europy to Europa wartości”.

Jako gorliwy katolik Robert Schuman prawie każdego ranka uczęszczał na mszę świętą, co powodowało, że złośliwcy zarzucali mu działanie według wskazówek Watykanu. Szydzono wręcz, że trójka europejskich polityków: Robert Schuman – Konrad Adenauer – Alcide de Gasperi, stanowi czołowe gremium politycznych legionów Vaticformu – katolickiej przeciwwagi dla komunistycznego Kominformu, biura koordynującego politykę państw obozu sowieckiego.

Ślady jego religijności do dziś dnia pozostały w jego domu we Francji – święte obrazy i inne dewocjonalia, bogaty księgozbiór o tematyce teologicznej do dziś dnia przypominają o jego głębokiej i silnie praktykowanej wierze.

Już wkrótce po śmierci Schumana zaczęto gromadzić materiały do procesu beatyfikacyjnego, który na szczeblu diecezjalnym otworzył w 1985 roku biskup Metzu Pierre Raffin. Zebrano ponad 750 dokumentów związanych z życiem i działalnością wielkiego Europejczyka.

Jego pisma i przemówienia na temat pokoju w Europie i na świecie, na temat duchowo-kulturalnej, politycznej i ekonomicznej budowy Europy i jej wkładu w kształtowanie świata jutra ciągle pozostają aktualne – podkreślał nieżyjący już Hans August Lücker. Ten zmarły w 2008 roku niemiecki polityk europejski był „motorem” przygotowań do procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

Jednym z działań na rzecz wyniesienia Roberta Schumana na ołtarze była inicjatywa europejskich polityków, intelektualistów i duchownych, skupionych wokół Instytutu św. Benedykta, którzy złożyli deklaracje na rzecz Schumana:

Wspieramy inicjatywę Instytutu św. Benedykta w Lucinges-Scy-Chazelles w sprawie beatyfikacji francuskiego męża stanu i Ojca Europy – Roberta Schumana. Jako niemiecka sekcja w ramach europejskiego komitetu przygotowawczego w Metz/Scy-Chazelles, miejscowości, gdzie żył i umarł Robert Schuman, chcemy aktywnie przyczynić się, by proces beatyfikacji oficjalnie się już rozpoczął.

Następnie w przedstawionym oświadczeniu uzasadniają swoją inicjatywę słowami:

Robert Schuman, w ponurych czasach po ostatniej wojnie światowej, przeciwstawił demokratyczny model sprawowania władzy „modelowi babilońskiemu” – władzy nacjonalistycznej i ateistycznej: poprzez pojednanie zbudować „wspólnotę narodów” w wolności, sprawiedliwości, solidarności i pokoju, które są głęboko zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, w szacunku do człowieka, w prawach człowieka i swobodach obywatelskich. Pomimo wielu ataków jako wierzący chrześcijanin przedstawiał przekonująco to podstawowe założenie w swoim życiu i w swojej działalności politycznej.

Gromadzenie dokumentów beatyfikacyjnych zostało zakończone w 2004 roku. Obecnie dokumenty poddane są analizie w Watykanie przez Kongregację ds. Kultu Świętych.