Fundacja Schumana zleci wykonanie badania sprawozdania finansowego

Category: Bez kategorii, Zamówienia Tags:

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 Fundacji, zapraszamy do złożenia oferty.

Planowany termin badania: marzec 2023

Jesteśmy Fundacją non-profit.

Podajemy podstawowe dane finansowe za:

rok 2021/ rok 2020
suma bilansowa 2 286 143,78 / 1 982 234,74
przychody z dział.statutowej 2 017 324,75 / 1 545 099,22
koszty realizacji dział.statutowej 1 785 597,25 / 1 665 622,70

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.schuman.pl/o nas/ważne dokumenty/sprawozdania z działalności

Jeżeli przedstawią nam Państwo konkurencyjną ofertę cenową, jesteśmy gotowi podpisać umowę na badanie sprawozdania finansowego na 2 lata.

Propozycję współpracy należy przesłać pocztą tradycyjną lub na adres email: a.burdun@schuman.pl najpóźniej do dnia 22 grudnia 2022.
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.

Podstawowe kryteria wyboru audytora to m.in.:

-doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi

– cena za usługę

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.