Aby dokonać rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza. Należy wypełnić wszystkie pola.

    Organizacja/Instytucja
    Osoba reprezentująca instytucję/organizację

    Informacje o grupie


    Potrzebujemy miejsca parkingowego


    Przesłanie formularza zgłoszeniowego w celu uczestniczenia w wydarzeniu w ramach projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Państwa instytucji oraz danych osób fizycznych bezpośrednio uczestniczących w tym projekcie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.