Polska Fundacja im. Roberta Schumana wraz z Konferencją Ambasadorów RP

 

zapraszają na seminarium online

 

Ukraina – kandydat do Unii Europejskiej.

Stan obecny i perspektywy.

 

7 marca 2023 (wtorek), godz. 17.30

 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE
(do 6 marca)

 

Program

  • Jan Barcz: profesor prawa międzynarodowego, Konferencja Ambasadorów RP
  • Maria Savitska i Rafał Dymek: eksperci Fundacji Schumana
  • Marcin Święcicki: Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie 2019-2021
  • Jan Truszczyński: główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, Konferencja Ambasadorów RP
  • Jarosław Pietras: uczestnik negocjacji akcesji Polski do UE oraz b. dyrektor w Sekretariacie Generalnym Rady UE
  • Dyskusja

 


Jan Barcz: profesor prawa międzynarodowego, były dyplomata, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-2000); członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP.

Rafał Dymek: Ekspert Fundacji Schumana. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania na Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami.

Jarosław Pietras: dr ekonomii,  brał udział w negocjacjach nad układem stowarzyszeniowymi traktatem akcesyjnym, w roku 2007 doradzał w sprawach europejskich administracji Tymoszenko/Juszczenko; m.in. podsekretarz stanu a następnie sekretarz stanu w UKIE, przez ostatnie 12 lat Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Maria Savitska: Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Pochodzi z Ukrainy. Pracuje w Fundacji Schumana z wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Marcin Święcicki: polityk i ekonomista, Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 1989-1991, Prezydent Warszawy 1994-99, członek zespołu negocjującego wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1999-2000, koordynator OBWE ds Ekonomicznych i Ochrony  Środowiska 2002-2005, Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie 2019-2021

Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, następnie sekretarz stanu w MSZ;  2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną dsedukacji i kultury w Komisji Europejskiej; w latach 2014-2018 doradzał w Kijowie administracji ukraińskiej; członek Team Europe Direct i Konferencji Ambasadorów RP. 


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z seminarium “Ukraina należy do Europy. Perspektywa członkostwa Ukrainy w UE w świetle konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej (23-24.06.2022 r.)”, które odbyło się 29 czerwca 2022.