Fundacja Schumana zleci badanie sprawozdania finansowego

Category: Zamówienia Tags:

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 Fundacji, zapraszamy do złożenia oferty.

Planowany termin badania: luty-marzec 2024

Jesteśmy Fundacją non-profit.

Podajemy podstawowe dane finansowe za:

rok 2022 / rok 2021

suma bilansowa                           1 873 459,53 / 2 286 143,78

przychody z dział.statutowej       1 956 905,81 / 2 017 324,75

koszty realizacji dział.statutowej 2 051 499,48 / 1 785 597,25

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.schuman.pl/o nas/ważne dokumenty/sprawozdania z działalności

Jeżeli przedstawią nam Państwo konkurencyjną ofertę cenową, jesteśmy gotowi podpisać umowę na badanie sprawozdania finansowego na 2 lata.

Propozycję współpracy, z określeniem wysokości honorarium w kwocie brutto należy przesłać na adres email: a.burdun@schuman.pl najpóźniej do dnia 06 listopada 2023.

Przesłana przez Państwa oferta nie stanowi gwarancji zawarcia z Fundacją umowy.

Informujemy również, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.