Zapytanie ofertowe – skład i druk publikacji

Category: Zamówienia Tags: ,

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zleci skład i druk publikacji o kampanii brexitowej.

Publikacja zawierać będzie: wprowadzenie do tematu i metodyki badawczej oraz opis wyników badania, opis case studies, rekomendacje dla polskich organizacji pozarządowych, informacje o autorach i partnerach publikacji.

Skład tekstu i przygotowanie do druku:

 • całkowity skład około 25 stron (liczba stron uzależniona będzie od rozkładu treści) publikacji (około 55 tys. znaków ze spacjami),
 • publikacja będzie zawierała zdjęcia,
 • format około 20×25 cm,
 • wymagania dot. layoutu: styl zbliżony do stylu publikacji Europolis z poprzednich lat  https://europolis.schuman.pl/wp-content/uploads/2018/06/Europolis_2018_Miasta_obywatelskie.pdf
 • przygotowanie prostego projektu okładki,
 • przygotowanie materiału do druku,
 • przygotowanie publikacji do dystrybucji w wersji elektronicznej w formacie pdf i przekazanie Fundacji.

Druk:

 • prosimy o wycenę druku publikacji
 • format około 20×25 cm,
 • druk w kolorze,
 • Okładka o gramaturze ok. 300g, kreda matowa z folią na zewnętrznej stronie,
 • Wkład na papierze kredowym o gramaturze ok. 130g,
 • Prosimy o wycenę druku 250 i 500 egzemplarzy.

Termin przekazania Fundacji wydrukowanych publikacji i elektronicznej wersji najpóźniej do 5 listopada 2018 do godziny 12:00. Materiał  jest gotowy do składu i będzie przesłany zaraz po wybraniu firmy.

Wymagania dot. oferty:

 • Prosimy o uwzględnienie w wycenie transportu publikacji do siedziby Fundacji.
 • Prosimy o przesłanie osobno oferty cenowej na skład publikacji i druk.
 • Prosimy o załączenie portfolio firmy.
 • W ofercie dot. składu prosimy przesłać koszt składu w odniesieniu do jednej strony.

W razie pytań prosimy o kontakt: j.zakrzewska@schuman.pl

Prosimy o przesłanie oferty cenowej do 22 października na adres j.zakrzewska@schuman.pl