Zapytanie ofertowe na skład i druk raportu

Category: Zamówienia Tags:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zleci skład i druk publikacji „Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom” wydawanej w ramach projektu Europolis.

Publikacja zawierać będzie: wprowadzenie do tematu i metodyki badawczej oraz opis wyników badania, opis case studies, aneks statystyczny, informacje o autorach i partnerach publikacji.

Skład tekstu i przygotowanie do druku:

 • całkowity skład około 40 stron (liczba stron uzależniona będzie od rozkładu treści) publikacji (około 80 tys. znaków ze spacjami),
 • publikacja będzie zawierała tabele i wykresy,
 • format około 20×25 cm,
 • wymagania dot. layoutu: styl analogiczny do stylu publikacji Europolis 2019: https://europolis.schuman.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Europolis.-Miasta-dla-m%C5%82odych-1.pdf
 • przygotowanie prostego projektu okładki,
 • przygotowanie materiału do druku,
 • przygotowanie publikacji do dystrybucji w wersji elektronicznej w formacie pdf i przekazanie Fundacji.

Druk:

 • prosimy o wycenę druku publikacji o objętości 40 stron (liczba stron uzależniona będzie od rozkładu treści),
 • format około 20×25 cm,
 • druk w kolorze,
 • okładka o gramaturze ok. 300g, kreda matowa z folią na zewnętrznej stronie,
 • wkład na papierze kredowym o gramaturze ok. 100g,
 • prosimy o wycenę druku 500 egzemplarzy.

W zapytaniu prosimy o oszacowanie czasu składu i druku od czasu otrzymania materiałów. Termin przekazania Fundacji wydrukowanych publikacji i elektronicznej wersji: 20 października 2020.

Wymagania dot. oferty:

 • Prosimy o uwzględnienie w wycenie transportu publikacji do siedziby Fundacji.
 • Prosimy o przesłanie osobno oferty cenowej na skład publikacji i druk.
 • Prosimy o załączenie portfolio firmy.
 • Prosimy o oszacowanie czasu składu i druku od czasu otrzymania materiałów.
 • W ofercie dot. składu prosimy przesłać koszt składu w odniesieniu do jednej strony.

W razie pytań prosimy o kontakt: europolis@schuman.pl

Prosimy o przesłanie oferty cenowej do 31 sierpnia na adres europolis@schuman.pl