Wolna Szkoła

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:
Dwa projekty rządowe – LexCzarnek i LexWójcik – wyjątkowo groźne dla edukacji i szeroko krytykowane przez środowiska oświatowe, samorządowe i społeczne, zostały ostatnio przyjęte przez Radę Ministrów.
W przekazie ani słowa na temat etapu konsultacji społecznych, w trakcie których na projektach nie pozostawiono suchej nitki. Wygląda na to, że projekty zostały przyjęte bez żadnych zmian.

To czytelny sygnał, że determinacja strony rządowej, aby szkoły i dyrektorów podporządkować całkowicie swoim wpływom, nie słabnie. Należy spodziewać się w krótkim czasie poddania projektów pod głosowanie w Sejmie.
Wobec nasilającego się kryzysu w edukacji, który czwarta fala pandemii odziera z wszelkiej iluzji, pomysł założenia kagańców na szkoły, nauczycieli i dyrektorów jawi się jako skrajna nieodpowiedzialność rządu.
Nie pozwólmy na to!
Nam, rodzicom, samorządowcom, organizacjom społecznym, nauczycielom i nauczycielkom, reprezentującym ich związkom zawodowym oraz uczniom i uczennicom nie pozostaje nic innego jak protestować i apelować do posłów i posłanek o odrzucenia projektu w głosowaniu.
Co możesz zrobić?