Sprawozdania, sprawozdania, sprawozdania… uprośćmy to!

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:
Organizacje pozarządowe są przeciążone obowiązkami sprawozdawczymi, a sam system sprawozdawczy jest niewydolny i nie służy rozwojowi sektora.
Wiele osób w organizacjach społecznych zamiast realizacją misji zajmuje się papierami.
Postulujemy zmniejszenie obciążeń biurokratycznych ciążących na organizacjach pozarządowych w związku z brakiem spójności obowiązków sprawozdawczych i zwiększenie funkcjonalności pozyskiwanych danych w celu zapewnienia transparentności trzeciego sektora.
***
Zawarte tutaj postulaty są rezultatem inicjatywy #prosteNGO realizowanej przez @trzeci.org i Fundację Schumana.
Projekt #prosteNGO! Dlaczego tyle to trwa? realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.