SOS dla edukacji!

Category: Aktualności na stronie głównej Tags: , ,

Jak powinna wyglądać polska szkoła? Razem z innymi organizacjami tworzymy Sieć Organizacji Społecznych, które działają na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy, jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.

www.organizacjespoleczne.org.pl 

Chcemy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku. Chcemy szkoły nowoczesnej, demokratycznej, przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Zebraliśmy nasze pomysły na dobrą szkołę i przygotowaliśmy rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów.

Wiemy, że każda głęboka zmiana wymaga poważnej rozmowy, porozumienia i wspólnej pracy. Dlatego budujemy platformę współpracy ze wszystkimi, których obchodzi polska szkoła: samorządami lokalnymi i innymi organami prowadzącymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, stowarzyszeniami dyrektorów i nauczycieli, politykami i mediami. Jesteśmy otwarci na inne organizacje i ruchy społeczne, działaczy i działaczki, ekspertki i ekspertów, rodziców, a także – uczennice i uczniów.

Zapraszamy do włączenia się w obywatelską debatę o naprawie edukacji i wspólnej pracy nad obywatelskim paktem na rzecz edukacji!

Chcemy zapobiec planowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom w prawie oświatowym, które zagrażają stabilności i niezależności oraz jakości pracy polskiej szkoły. Jeśli wejdą w życie, szkoła zostanie w pełni podporządkowana władzy centralnej, a niepokorni dyrektorzy zostaną odwołani. Jeszcze mocniej ograniczona zostanie autonomia nauczycielek i nauczycieli. Rodzice stracą prawo do współdecydowania o edukacji własnych dzieci. Samorządy lokalne i inne instytucje prowadzące szkoły utracą realny wpływ  na funkcjonowanie swoich placówek.

Nie możemy do tego dopuścić!

Na www.organizacjespoleczne.org.pl znajdziecie postulaty programowe dotyczące tego, jak powinna wyglądać polska szkoła – pod każdym znajduje się formularz – zachęcamy do poparcia naszych diagnoz i rozwiązań poprzez wypełnienie go! Szczególnej uwadze polecamy materiał o edukacji europejskiej.