Scenariusze dla szkół – lekcje europejskie

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

Odpowiadając na potrzeby wzmocnienia edukacji europejskiej w szkołach, przygotowaliśmy scenariusze lekcji europejskich, nt.:

Analiza polskiej podstawy programowej wykazuje, że choć treści kształcenia nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa i ratyfikowanymi umowami międzynarodowym, to brak jest spójnego obrazu wspólnoty wartości, jedności kulturowo-historycznej (również polityczno-gospodarczej), gdzie Polska stanowi integralną część Europy. Skutkuje to przesyceniem programów szkolnych polonocentryzmem, który od roku 2015 systematycznie wypiera edukację europejską z obszaru szkolnego oddziaływania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wykorzystania ich podczas zajęć.

***

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG.