Samorządowcy, wspierajcie organizacje społeczne!

Category: Aktualności na stronie głównej, Publikacje Tags:

Wymogi formalne stawiane wobec organizacji pozarządowych utrudniają angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęcają do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego. Naszym celem jest doprowadzenie do zniesienia zidentyfikowanych barier i stworzenie przyjaznej przestrzeni do zrzeszania się i realizacji działań społecznych. Może to mieć miejsce zarówno poprzez zmiany prawa, jak i zmiany w zakresie praktyki stosowania już obowiązujących przepisów. Pod szyldem #prosteNGO podpowiadamy samorządom, jak mogą wspierać organizacje społeczne i jakie mogą mieć z tego korzyści. 

POBIERZ PORADNIK!