Ruszamy z warsztatami “Spotkania z Parlamentem Europejskim”!

Category: Aktualności na stronie głównej Tags: , ,

Podczas warsztatów chcemy rozpocząć rozmowę z młodymi ludźmi o tym, czym jest Unia Europejska, na jakich wartościach została zbudowana, jakie jest jej znaczenie w świecie i w jaki sposób wspiera obywateli krajów członkowskich.

Poprzez interaktywne zajęcia uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak funkcjonuje Parlament Europejski, jakie są jego zadania oraz jak wpływa na kształtowanie polityki w Europie.

Mamy nadzieję, że warsztaty zainspirują młodzież do aktywnego udziału w życiu demokratycznym Europy i zachęcą do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  

Kwestie logistyczne:

  • Spotkanie trwa 45 lub 90 min, w zależności od możliwości organizacyjnych i czasowych w danej szkole.
  • Ilość warsztatów przeprowadzonych w danej szkole, jest do indywidualnego ustalenia z prowadzącą.
  • Poziom edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe.
  • Szkoła nie ponosi żadnych kosztów i opłat w związku z organizacją spotkań. 
  • Warsztaty będziemy prowadzić do 9 czerwca.

Zgłoszenia na warsztaty zostały zamknięte. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!