POLSKA W UNII – SPOTYKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ O 18.00 NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

Od 2004 roku  Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, do której przystąpiła dobrowolnie realizując suwerenną wolę narodu wyrażoną w referendum akcesyjnym.

Obecność w Unii Europejskiej to największe osiągnięcie Polski od czasu odzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. To był nasz wybór cywilizacyjny – dowód przynależności do  Europy  i podzielania jej wartości.

Dzisiaj, gdy upolityczniony Trybunał Konstytucyjny przyjął rozstrzygnięcie podważające zasady uczestnictwa Polski w Unii, ten wybór jest zagrożony.  Orzeczenie TK kwestionując porządek prawny i zobowiązania Polski wynikające z uczestnictwa w Unii Europejskie,  podważa sens tego uczestnictwa, tym samym kwestionując suwerenną decyzję narodu.

Nie godzimy się na pozbawione społecznej legitymacji decyzje grożące polskiemu uczestnictwu w Unii Europejskiej, a tym samym grożące przyszłości i bezpieczeństwu Polski oraz polskiego społeczeństwa. Nie zgadzamy się na wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej.

Dlatego w niedzielę 10 października przyjdziemy o 18.00 na Plac Zamkowy w Warszawie. Mamy różne poglądy w wielu sprawach i głosujemy na różne partie polityczne. Uważamy jednak, że dziś wszyscy musimy wspólnie upomnieć się o europejską Polskę.

 

Zbierzemy się na Placu Zamkowym, by dać wyraz przywiązania do Konstytucji, wartości europejskich oraz trwałości polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Zbierzmy się, by wspólnie zamanifestować dla Polski, za Europą, za przyszłością!  Zapraszamy wszystkich do dołączenia do nas.

 

Sieć Organizacji Społecznych dla Polski w Europie

LINK do wydarzenia na Facebooku