Polska państwem z najgorszym stanem środowiska w całej unii europejskiej. Wyniki rankingu zielonych państw UE.

Category: Aktualności na stronie głównej Tags: ,

Polska państwem z najgorszym stanem środowiska w całej unii europejskiej. Najbardziej „zielone” są Malta, Francja i Szwecja.
Takie wnioski przedstawia raport Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera „Europa przeciw katastrofie klimatycznej”, zawierający m.in. ranking najbardziej zielonych państw Wspólnoty.