Polska jest europejskim liderem w wydawaniu wiz obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej.

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

Polska jest europejskim liderem w wydawaniu wiz obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej.

W 2021 roku (czyli jeszcze przed wybuchem wojny) wydaliśmy ich prawie 970 tys., większość z tego to wizy pracownicze.
Dla porównania Niemcy wydali ok. 185 tys.. wiz, Francja i Włochy ok. 280 tys., a Czechy 75 tys.

Również w 2022 roku pozostajemy liderem, z ponad 700 tys. wydanych wiz.
W Niemczech wydano ich 540 tys., a we Francji ok. 325 tys..

(Najnowsze dane Eurostat: ️https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00170/default/table?lang=en)

Znaczna część z tych osób prawdopodobnie nie zostaje w Polsce, ale brakuje na ten temat dokładnych danych.
Jednak na to, że w ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba migrantów spoza Europy, pozostających na terytorium RP, wskazują także inne dane. Z wydanego przez Fundację Schumana raportu ‘Europolis 2022 https://europolis.schuman.pl/europolis-2022/ ‘ wynika, że 2018 to pierwszy rok polskiego dodatniego salda migracyjnego, a ostatnie migracje do Polski wcale nie są ograniczone do Ukraińców.
Stale rosnącą grupę stanowią obywatele krajów z Azji Południowej (Indie, Pakistan, Bangladesz) i Południowo-Wschodniej (Filipiny, Malezja), z czego dominującą grupą są Hindusi. Widać to na ulicach wszystkich większych polskich miast.

***

Wesprzyj nas, przekaż 1,5% podatku Fundacji Schumana – działamy również w Twoim imieniu!
Więcej informacji: https://schuman.pl/wesprzyj-nas/

***
Foto: agencja Forum