ImagineEU – konkurs dla uczniów

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

Wyobraź sobie zmianę, którą chcesz zobaczyć w Unii Europejskiej!

W jaki sposób UE mogłaby stać się jeszcze lepszym miejscem do życia? Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia obywatelom Unii zgłaszanie konkretnych pomysłów na przepisy UE. Konkurs ImagineEU daje nastolatkom możliwość kreowania pomysłów, które pewnego dnia mogłyby stać się tematem europejskiej inicjatywy obywatelskiej!

Nagrodą dla zespołów, które zdobędą trzy pierwsze miejsca, będzie podróż szkoleniowa do serca Unii Europejskiej, Brukseli, w dniach 21–23 marca 2024 r.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu video, w którym uczniowie zaprezentują swój pomysł na konkretne usprawnienia w UE.

Konkurs skierowany jest do uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich. Mogą wziąć w nim udział zespoły złożone z maksymalnie siedmiu uczniów i pracujące pod nadzorem nauczyciela, które do 13 grudnia 2023 r. prześlą swój film wideo.

Aby pomóc uczniom w zdobyciu informacji o uczestnictwie w demokracji w UE, można skorzystać z materiałów edukacyjnych pt. „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”. Zakres tych materiałów obejmuje również umiejętności komunikacji i perswazji; zawierają one także wskazówki, jak stworzyć skuteczny film wideo.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj: https://citizens-initiative.europa.eu/schools/video-competition_pl