Gdzie naprawdę są konfitury?

Category: Aktualności na stronie głównej, Publikacje Tags: , ,
  • Około 1.400 PLN brutto miesięcznie mniej zarabiałby przeciętny Polak, gdyby w 2004 roku Polska nie weszła do Unii Europejskiej.
  • Minimalne wynagrodzenie byłoby niższe o ok. 800 PLN brutto od obecnego.
  • Nasze dochody, realnie niższe o 25-30%, byłyby na poziomie dochodów mieszkańców Bułgarii – najuboższego państwa w całej Unii. Właśnie członkostwu w Unii Europejskiej Polska zawdzięcza sukces ekonomiczny i prawie nieprzerwany, wysoki wzrost gospodarczy przez ostatnie 17 lat.
  • Członkostwo w UE odpowiada za ponad połowę całego wzrostu PKB odnotowanego przez Polskę po roku 2003.
  • Główną gospodarczą korzyścią z członkostwa w Unii jest udział Polski w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) i związane z tym ułatwienia w przepływie towarów, usług, osób i kapitału.
  • Fundusze europejskie pełnią jedynie funkcje pomocniczą – efekty udziału w JRE są co najmniej trzykrotnie większe, niż powszechnie dostrzegane korzyści z tytułu napływu do Polski funduszy unijnych.

 

[Unia Europejska się opłaca – bilans członkostwa – informacja prasowa]

Autorami analizy przygotowanej dla Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera są:

prof. Witold M. Orłowski (koordynacja prac naukowych)

prof. Maciej Duszczyk,

prof. Grzegorz Gorzelak,

dr hab. Marta Götz,

prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska,

prof. Walenty Poczta,

dr Joanna Stefaniak.