Apel w sprawie II tury wyborów prezydenckich

Category: Aktualności na stronie głównej Tags:

Przed nami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku mają one szczególne znaczenie. Zdecydują nie tylko o tym, kto obejmie najwyższy urząd w kraju. Decyzja wyborców będzie miała wpływ także na ustrój, ład prawny i system wartości, jakie mają regulować życie mieszkanek i mieszkańców Rzeczypospolitej.

Wybierając Prezydenta odpowiemy m.in.:

– czy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawą zasadniczą, którą wszyscy mają respektowana czy tekstem bez większego znaczenia?
– czy prawa człowieka „są idiotyzmem”, czy mają znaczenie uniwersalne?
– czy wymiar sprawiedliwości ma być niezależny, czy podporządkowany partii rządzącej?
– czy równość wobec prawa, niezależnie od funkcji, politycznych afiliacji, przekonań i preferencji ma być fundamentem praworządności czy fikcją?
– czy zasada samorządności i pomocniczości ma być podstawą ustroju terytorialnego i organizacji życia społecznego czy fasadą?
– czy mowa nienawiści, pogarda wobec mniejszości i przeciwników politycznych mają być normą kształtującą debatę publiczną, czy patologią, na którą nie może być zgody?
– czy korupcja i afery na szczytach władzy mają uchodzić bezkarnie, czy należy postawić im tamę?

Nie wiemy, jaki będzie wynik pierwszej tury głosowania i czy rozstrzygnie ona wybory. Drugą turę można jednak wygrać dzięki obywatelskiej mobilizacji i szerokiemu społecznemu poparciu. Apelujemy do kandydatów opozycji demokratycznej, by w drugiej turze poparli tego spośród siebie, który będzie reprezentował wartości wolności, demokracji i sprawiedliwości oraz wezwali do takiego poparcia swoich wyborców. W ten sposób, mimo istniejących różnic, możemy wygrać wszyscy.

 

Akcja Demokracja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Res Publica
Fundacja Kultura Liberalna
Fundacja Stocznia
Instytut Spraw Publicznych
Kampania Przeciw Homofobii
Miesięcznik „Liberté!”
Komitet Obrony Demokracji
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Przegląd Polityczny
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Kultura Niepodległa
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
Wolne Sądy
Miesięcznik „Znak”