Unia Europejska ma wiele różnych polityk, ale niewątpliwie polityka spójności (inaczej polityka regionalna) jest jednym z tych obszarów działania Unii, które są najbardziej widoczne dla mieszkańców wsi i miast w Polsce. A to za sprawą tablic, naklejek czy nadruków, które pokazują, jak wiele projektów w ich otoczeniu zostało dofinansowanych właśnie dzięki polityce spójności. I rzeczywiście – na jednej ze stron Komisji Europejskiej czytamy, że polityka regionalna to po prostu główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej. Naszym celem jest jednak zwrócenie uwagi na szerszy kontekst tych działań, na to, jak realizowana jest w praktyce idea solidarności, czy i jak wzmacnia się w ten sposób też inne wartości, na których opiera się Unia Europejska. Chcemy wyjść także naprzeciw mitom, które narosły wokół tego tematu, ale i zrozumiałym obawom i pytaniom, które przewijają się w debacie publicznej. Zależy nam przede wszystkim na włączeniu w te dyskusje jak największej liczby osób – nie tylko ekspertów i praktyków, ale przede wszystkim osób w rożnym wieku, z różnych regionów Polski, z różnym doświadczeniem zawodowym, różnym nastawieniem do UE.

W ramach projektu:

  1. Szkolenia/spotkania lokalne

  2. Kampania w social media i mediach tradycyjnych

  3. Ogólnopolska konferencja

  4. Publikacja ekspercka (w przygotowaniu)

SPOTKANIA LOKALNE:

Obecnie realizowane są w formie online bezpłatne spotkania dla grup z różnych miast w Polsce – ok. 1,5 h, połączenie warsztatów i dyskusji prowadzonych przez trenerów i ekspertów współpracujących z Fundacją. Scenariusz danego spotkania jest dopasowywany do poziomu wiedzy i oczekiwań uczestników. Zapraszamy do współpracy lokalne stowarzyszenia, biblioteki, instytucje, które chciałyby zorganizować takie szkolenie dla mieszkańców czy też konkretnej grupy w swoim mieście/wsi. W chwili obecnej proponujemy szkolenia online, na platformie zoom. Terminy od grudnia br. do czerwca 2021.

Kontakt w sprawie szkoleń: Paweł Bącal p.bacal@schuman.pl

Więcej informacji o polityce Unii Europejskiej oraz zrealizowanych w Polsce projektach można znaleźć na stronach: