“Schuman i jego Europa”

Category: Publikacje Tags: ,

Publikacja “Schuman i jego Europa” to zbiór tekstów, które proponują różne spojrzenia na postać i życie Roberta Schumana – prawnika, dwukrotnego premiera Francji, ministra finansów oraz spraw zagranicznych, a nade wszystko kluczowej postaci powojennej Europy, określana mianem Ojca Europy. Wśród autorów należy wymienić choćby Bronisława Geremka, Annę Radwan, Erica Sandera oraz Christiana Schmitza. Publikacja obok tekstów wymienionych autorów, kalendarium życia Roberta Schumana oraz słownik pojęć.

POBIERZ PUBLIKACJĘ