Re-connecting Europe TOOL KIT

Category: Publikacje Tags: , , ,

Publikacja w języku angielskim prezentująca wybrane metody i narzędzia przydatne do planowania działań związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego oraz  zaangażowania społecznego i demokratycznego/ English-language publication on selected methods and tools to be used for planning activities on european citizenships, democratic engagement and civic participation. 

Publikacja powstała w ramach realizacji międzynarodowego projektu “Re-connecting Europe” współfinansowanego przez program Europa dla Obywateli./The publication is an outcome of the international project “Re-connecting Europe” co-funded by Europe for Citizens Programme 

Więcej informacji na temat projektu/ More about the project:
www.schuman.pl/reconnectingEurope
www.facebook.com/reconnectingEurope/

TOOLKIT ReconnectEurope/ Free download