Europolis 2022 – Migranci w Polsce

Category: Publikacje Tags:

Multikulti – czy Polska jest na to gotowa?

W ostatnich latach Polska stała się krajem, w którym liczba przyjeżdżających imigrantów wyraźnie przewyższyła ilość Polaków wyjeżdżających na dłużej zagranicę. Stało się tak już przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej i wbrew oficjalnej narracji polityków obozu rządzącego. Takie wnioski płyną z raportu „Europolis. Migranci w Polsce” przygotowanego dla Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera przez Politykę Insight.

W raporcie zostały uwzględnione takie zagadnienia jak: opis grup obcokrajowców mieszkających w Polsce oraz ich główne miejsca pobytu, skala migracji z i do Polski czy nastawienie polskiego społeczeństwa do imigracji do Polski. Ważny element raportu stanowią kwestie takie jak wyzwania oraz praktyczne działania rządu RP, polskich JST i organizacji społecznych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich, związanych z wydarzeniami migracyjnymi i wojną w Ukrainie.

POBIERZ RAPORT