Europolis 2018. Miasta obywatelskie

Category: Publikacje Tags: , ,

Raport “Europolis. Miasta obywatelskie” zawiera ranking Miast Obywatelskich powstał w oparciu o dane liczbowe odnoszące się do różnego typu policzalnych aktywności obywatelskich mieszkańców i urzędów 66 polskich miast na prawach powiatu. Wskaźnik ogólny stanowi średnia arytmetyczna subindeksów w pięciu kategoriach: aktywność wyborcza, udział w organizacjach, kołach i stowarzyszeniach, zaangażowanie w życie publiczne, postawy obywatelskie oraz otwartość miast na obywateli.

Więcej o Europolis na www.europolis.schuman.pl 

PRZECZYTAJ RAPORT