Europolis 2016. Zrównoważony rozwój miast.

Category: Publikacje Tags: , ,

Pierwszy raport wydany w ramach Europolis. Zajęliśmy się  w nim miastami na prawach powiatu, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju. I nie chodzi tylko o dokument przygotowany przez lokalny samorząd, ale realne działania, które podnoszą jakość życia i nie przenoszą jednocześnie kosztów na kolejne pokolenia. Jakość tych działań opisujemy przy pomocy wskaźnika zrównoważonych miast.

Więcej o Europolis na www.europolis.schuman.pl 

PRZECZYTAJ RAPORT