Zjednoczeni w historii. Zjednoczeni w różnorodności.

Przyglądamy się najnowszej historii Europy i integracji europejskiej, także poprzez wspomnienia oraz osobiste historie uczestników wydarzeń przełomu lat 1989/1990 z Polski, Bułgarii, Niemiec, Węgier i Francji.  

Czy rzeczywiście, jak przewidywał to Robert Schuman w Deklaracji z 1950 roku, pozbyliśmy się “demonów przeszłości”? Czy udało się przezwyciężyć lęki i uprzedzenia? Jak doświadczenie wydarzeń przełomu 1989/90 wpływa dziś na wyobrażenia o wspólnej Europie – czy i jak różni się ono wśród starszego i młodszego pokolenia?

Przewodnim motywem projektu „EU – United We Stand” jest najnowsza historia Europy, w tym przede wszystkim 30-sta rocznica zjednoczenia Niemiec, 70-lecie planu Schumana, jak i doświadczenia krajów środkowo-wschodniej Europy po upadku komunistycznych reżimów. Rok 1990 zaznaczył się zarówno w historii Niemiec, jak i całej Europy.

W ramach projektu lokalne grupy pracują nad przygotowaniem wywiadów z członkami swojej rodziny, czy lokalnej społeczności nt. ich wspomnień dotyczących tamtych wydarzeń, a w szczególności upadku muru berlińskiego (w Polsce także związane z okresem transformacji po 1989 i wejścia Polski do UE). Podczas międzynarodowych spotkań we Francji, w Bułgarii, Niemczech i na Węgrzech odbędą się warsztaty, spotkania, debaty i konferencje poświęcone kolejnym tematom: francusko-niemieckie pojednanie, deklaracja Schumana, polityka pamięci (w szczególności w kontekście problematyki Holokaustu), proces demokratyzacji w krajach Europy środkowo-wschodniej, zjednoczenie Niemiec (1990).

W Warszawie planowane jest wydarzenie poświęcone ponownemu odczytaniu deklaracji Schumana z 1950 i określeniu jego znaczenia dla przeszłej i przyszłej polityki zjednoczonej Europy. 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Koordynatorka projektu:
Ewelina Górecka
e.gorecka@schuman.pl

Projekt współfinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli. Realizowany w partnerstwie z Europäische Akademie Berlin e.V. (Niemcy), Institute of Political History Nonprofit Ltd. (Węgry), TERA-Maison de l’Europe de la Charente (Francja) oraz European Information Centre – Veliko Turnovo (Bułgaria).

Więcej o projekcie i bieżących wydarzeniach:

 

 

@EUunitedwestand

STRONA PROJEKTU w wersji angielskiej