Wysoki rachunek za brexit – ogłoszenie wyników najnowszego raportu

21 czerwca 2023 r.

 

Czy Brexit się opłacał?

Jakie są wstępne skutki polityczne, gospodarcze i społeczne Brexitu dla Wielkiej Brytanii?

Na te pytania odpowiadają autorzy raportu

„BREXIT. Jaki rachunek już zapłaciło Zjednoczone Królestwo?”.

 

Pobierz raport

Brexit ma jednoznacznie negatywne konsekwen­cje dla brytyjskiej gospodarki – takie wnioski płyną z najnowszego raportu dla Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera, przygotowanego przez Politykę Insight. Spadły produktywność, PKB oraz płace realne. Większość ze spodziewanych efektów pozytywnych w rzeczywistości nie wystąpiła, za to pojawiły się nowe problemy. Wynikom przeprowadzonych badań powinny przyjrzeć się osoby, które twierdzą, że polska gospodarka mogłaby lepiej rozwijać się poza Unią.

 

W najnowszym raporcie „Brexit. Jaki rachunek już za­płaciło Zjednoczone Królestwo?” badacze przeanalizowali polityczne, społeczne i eko­nomiczne skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Z przeprowadzonej analizy wynika, że brexit ma jednoznacznie negatywne konsekwen­cje dla brytyjskiej gospodarki.

Funt do dzisiaj utrzymuje się znacznie poniżej wartości sprzed referendum. Firmy importujące doświadczyły nagłego wzrostu kosztów, a konsumenci wzrostów cen towarów z zagranicy i wyższej inflacji. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, przełożyło się to na wzrost rocznego kosztu życia o 870 funtów.

Znacząco spadły handel międzynarodowy oraz inwe­stycje. Spadek tych ostatnich jest jednym z najlepiej udokumentowanych efektów brexitu. Wyniki analiz wskazują, że w roku finansowym 2020–2021 brexit zmniejszył krajowe inwestycje o około 23 proc. Warto przy tym zauważyć, że hasło „globalnej Brytanii”, która dzięki wyjściu z Unii miała swobodnie handlować na korzystnych warunkach z całym światem, było jednym z kluczowych argumentów zwolenników brexitu. Osiągnięty efekt okazał się więc odwrotny do zamierzonego. Bardziej restrykcyjny system wizowy spo­wodował także niedobory na rynku pracy. Wielka Brytania straciła 460 tys. potencjalnych pracowników z UE.

Brytyjskim przedsiębiorcom o wiele trudniej sprzedawać swoje produkty na teren Unii. Wprowadzone formalności i kontrole stały się znacznym obciążeniem szczególnie dla mniejszych firm, które straciły dotychczasowe rynki zbytu.

W konsekwencji tych wszystkich czynników spadły też produktywność, PKB oraz płace realne.

Polityczne skutki wyjścia z UE to m.in. kryzys zaufania wobec władzy.

Z brexitem wiąże się spadek zaufania Bry­tyjczyków do klasy politycznej – w 2019 r., w szczytowym momencie negocjacji dotyczących wyjścia z Unii Europejskiej, władzy ufało jedynie 15 proc. obywateli. Takiego niskiego poziomu nie odnotowano od ponad 30 lat.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii przyniosło groźbę zdestabilizowania Irlandii Północnej i przybliżyło Szkocję do zorganizowania drugiego referendum, które mogłoby stać się początkiem końca unii brytyjskiej. Brexit sprawił, że tendencje niepodległościowe nabrały znaczenia także w Walii.

Wiele kwestii społecznych po brexicie stało się znacznie bardziej problematycznymi niż przed „wyjściem”.

Jak zauważają autorzy raportu kluczowym tematem w debacie publicznej w Zjednoczonym Królestwie w latach poprzedzających brexit była migracja. Hasło przywrócenia kontroli nad granicami miało znaczący wpływ na wynik plebiscytu w sprawie członkostwa w UE. O ile kontrolę nad legalną migracją pomiędzy Wielką Brytanią a 27 krajami członkowskimi Unii udało się przywrócić, brexit paradoksalnie ograniczył możliwość rozwiązania problemu nieregularnej migracji przez kanał La Manche.

Według rządowych statystyk w 2018 r. obserwowano przeprawę przez kanał jednej łódki rzadziej niż co dziesięć dni, a liczba osób, które przybyły w tamtym czasie do Wielkiej Brytanii bez pozwolenia, wyniosła ok. 300. Tymczasem w 2022 r. liczba ta wzrosła do 40 tys., a przeprawy łodzi z co najmniej 40 osobami na pokładzie obserwowane są co najmniej co drugi dzień. Brexit nie tylko nie okazał się więc w tej kwestii pomocny, ale też ograniczył możliwość rozwiązania tego problemu do stosunków dwustronnych pomiędzy Wielką Brytanią a Francją.

Występując z Unii, Londyn pozbawił się możliwości kształtowania zasad i wytyczania kierunków działania jednego z najistotniejszych podmiotów międzynarodowych i najsilniejszego bloku gospodarczego na świecie – podkreśla Rafał Dymek, dyrektor Fundacji SchumanaWielka Brytania po brexicie znalazła się na jego peryferiach, stając się niejako biernym biorcą zasad.

Mankamentem pozostaje też nowa strategia działania w świecie wytyczona po brexicie, która bazuje na promowaniu multilateralizmu – podej­ścia zdyskredytowanego przez Rosję po inwazji na Ukrainę,
a wcześniej przez rosnący antagonizm po­między Chinami a USA.

Nie bez znaczenia są także utrudnienia w podróżowaniu dla zwykłych obywateli. W szczycie sezonu standardem stały się kilometrowe kolejki na granicy z Francją. Kiedy Brytyjczycy jako przyczynę wskazali niewydolność francuskich służb granicznych, Francuzi z przekąsem odpowiedzieli, że to brytyjskim postulatem było, aby każdy sprawował kontrolę nad swoją granicą w taki sposób, jaki uważa za stosowne. Poważnym ograniczeniem stały się także utrata możliwości udziału w unijnych programach edukacyjnych oraz naukowych.

Autorzy raportu „Brexit. Jaki rachunek już za­płaciło Zjednoczone Królestwo?” prognozują, że w przyszłości Wielka Brytania i tak będzie musiała rozwijać współpracę z Unią Europejską jako krajem trzecim (uznając powrót Zjednoczonego Królestwa do Wspólnoty za niemożliwy). Do takiej strategii przybliżać będzie Wielką Brytanię trwająca wojna w Ukrainie i coraz bardziej asertywna postawa Chin.

Pełna treść raportu Brexit. Jaki rachunek już za­płaciło Zjednoczone Królestwo?” dostępna jest TUTAJ.

 

Pobierz informację prasową.

 

Publikacja została opracowana przez Politykę Insight dla Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Fundacji Konrada Adenauera.

Ogłoszenie wyników najnowszego raportu

BREXIT. Jaki rachunek już zapłaciło Zjednoczone Królestwo?

 

21 czerwca 2023 (środa), godz. 17:30
online

 

Gościem specjalnym wydarzenia będzie
prof. dr hab. Danuta Huebner
posłanka Parlamentu Europejskiego, Stała Sprawozdawczyni i Przewodnicząca Grupy Monitorującej ds. Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, członkini Grupy Kontaktowej Parlamentu Europejskiego ds. Zjednoczonego Królestwa (UKCG), Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo (D-UK).

Organizatorami spotkania są Fundacja Schumana, Fundacja Konrada Adenauera oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Raport został przygotowany przez ekspertów Polityki Insight.

PROGRAM WYDARZENIA

17.30 Otwarcie:

Rafał Dymek, Dyrektor, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

David Gregosz, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

17.40 Prezentacja wyników raportu ‘BREXIT. Jaki rachunek już zapłaciło Zjednoczone Królestwo?’

Magdalena Cedro, Polityka Insight

18.00 Komentarz: Prof. dr hab. Danuta Huebner, posłanka Parlamentu Europejskiego, Stała Sprawozdawczyni i Przewodnicząca Grupy Monitorującej ds. Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, członkini Grupy Kontaktowej Parlamentu Europejskiego ds. Zjednoczonego Królestwa (UKCG), Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo (D-UK).

 

Moderacja: Joanna Różycka, Fundacja Schumana

18:20 Dyskusja z uczestnikami
ok. 19.00 Zakończenie spotkania

Pobierz wcześniejsze publikacje poświęcone Brexitowi, wydane przez Fundację Schumana!

Raport “Brexit. Gdy wszyscy przegrywają”

W jaki sposób przebiega Brexit? Jakie konsekwencje gospodarcze, polityczno-społeczne i strategiczne z rezygnacji z członkostwa Unii Europejskiej poniesie Wielka Brytania? Jakie są spodziewane koszty Brexitu dla Unii Europejskiej, a jakie dla Polski?

W powyższym raporcie autorzy: dr Bartłomiej Nowak i dr Monika Sus udowadniają, że Brexit to gra, w której wszyscy gracze są stratni – gospodarczo, politycznie, społecznie i strategicznie.

Raport “Obronić Unię. Kampania brexitowa jako lekcja dla krajowych organizacji pozarządowych

Jak to się stało, że Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z UE i jaką lekcję z tego wydarzenia powinni wyciągnąć polscy politycy, media i organizacje pozarządowe, aktywni w tematyce europejskiej?

W raporcie pt. „Obronić Unię” autorzy analizują przebieg kampanii brexitowej w Wielkiej Brytanii w kontekście istotnym dla proeuropejskich organizacji pozarządowych w Polsce.