Fundacja zleci skład i druk publikacji

Category: Bez kategorii, Zamówienia Tags:

Fundacja Schumana poszukuje wykonawcy usługi składu i druku publikacji – raportu na temat migrantów w Polsce. Publikacja będzie zawierała ISBN.
Zadaniem Wykonawcy będzie:
1. Przygotowanie składu i grafiki publikacji, w tym:
a. Wykonanie projektu okładki.
b. Wykonanie składu publikacji w formacie PDF.
c. Wykonanie składu publikacji w formacie do druku profesjonalnego.
Przewidywana objętość publikacji: ok. 65.000 znaków ze spacjami, w tym do wykonania tabele lub wykresy, mapka oraz strona tytułowa ze znakami graficznymi. W publikacji będą 3 zdjęcia.
Przykładowe poprzednie publikacje Fundacji: https://schuman.pl/publikacje/
2. Druk publikacji w liczbie 100 egz., w tym:
a. Okładka ok. 300g, wnętrze ok. 90g.
b. Okładka, strona tytułowa oraz mapka kolorowe, pozostała część publikacji w jednolitych kolorach.
Planowany termin całkowitego zakończenia realizacji zamówienia: 14.11.2022.

Podmioty zainteresowane ew. współpracą proszone są o złożenie wstępnej oferty zawierającej:
1. Krótką informację na temat doświadczenia podmiotu w realizacji podobnych zamówień (max 3.000 znaków ze spacjami, może być link z odniesieniem do opisu np. na www).
2. Proponowaną cenę brutto w PLN za wykonanie usługi – oddzielnie dla punktu 1. (skład i grafika) oraz oddzielnie dla p. 2 (druk).
3. Dane teleadresowe, w tym min.: nazwa podmiotu, nr w odpowiednim rejestrze (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon oraz e-mail do osoby kontaktowej.

Niniejsza procedura zbierania ofert jest prowadzona jedynie na potrzeby wewnętrzne zamawiającego i nie podlega procedurom przewidzianym w ramach Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia rozmów uzupełniających z wybranym przez siebie oferentem (lub z grupą oferentów), jak i do rezygnacji z zamówienia.
Nie opracowano formularza dla składanych ofert – ich wzór pozostaje w gestii składającego, powinny one jedynie zawierać informacje podane w zapytaniu.
Oferty i ew. zapytania należy składać do dnia 24 października 2022:
Julianna Rutkowska
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, poczta@schuman.pl, tel.: 226217555 lub 503466880
Oferty należy składać drogą mailową, w temacie wiadomości prosimy wpisywać ‘skład i druk raportu – oferta’.