“Europejskie dekady” ze wsparciem FWPN

Category: Aktualności na stronie głównej, Bez kategorii Tags:

Dwa wydarzenia międzynarodowe w ramach projektu “Europejskie dekady” otrzymały wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oba spotkania mają umożliwić młodzieży z Polski i Niemiec i innych krajów Europy dyskusję na temat wydarzeń z najnowszej historii Europy oraz wymianę punktów widzenia na jej przebieg i uwrażliwić na różnice spojrzeń w ocenach. Spotkanie będzie także próbą poszukiwania analogii pomiędzy historią najnowszą i teraźniejszością.

„Ruchy społeczne w Europie w XX wieku: rok 1968 w Europie Środkowo-Wschodniej”
10-13 maja 2018, Warszawa, organizator: Fundacja Schumana

Międzynarodowe spotkanie na temat ruchów społecznych w Europie w XX wieku, z naciskiem na wydarzenia roku 1968 w Europie Środkowo-Wschodniej. W gronie gości z Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Grecji oraz gospodarzy z Polski w formie warsztatowej, na podstawie badań przeprowadzonych przez wszystkich uczestników, zapoznamy się z przebiegiem wydarzeń roku 1968 w Polsce i Niemczech a także w pozostałych tych krajach uczestników spotkania. Uczestnicy spróbują zrozumieć różnice w postrzeganiu tych samych okresów historycznych z różnych perspektyw, ważnym elementem będzie próba poznania życia codziennego zwykłych mieszkańców obu krajów w omawianym okresie. Część programu będzie realizowana w terenie, wraz z pokazaniem konkretnych miejsc ważnych dla omawianych wydarzeń historycznych.

„Ruchy społeczne w Europie w XX wieku: przemiany lat 1989/1990”
3-5 grudnia 2018, Poczdam, Organizator: BBAG

Międzynarodowe spotkanie na temat ruchów społecznych w Europie w XX wieku, z naciskiem na wydarzenia lat 1989-1990. W gronie gości z Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Grecji oraz gospodarzy z Niemiec na podstawie badań przeprowadzonych przez uczestników spotkania zapoznamy się z przebiegiem wydarzeń lat 1989-1990 w Polsce i Niemczech a także w pozostałych krajach. Gospodarze oprowadzą gości po miejscach pamięci związanych z tymi wydarzeniami w swojej okolicy – w Poczdamie i Berlinie, w tym wzdłuż dawnej linii Muru Berlińskiego.