Regulamin akcji

Category: Bez kategorii Tags:
„9 czerwca – głosuję” § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 2. UCZESTNICY § 3. CZAS TRWANIA § 4. ZASADY UCZESTNICTWA § 5. NAGRODA § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI I ODBIORU NAGRÓD § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH § 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ § 10.

Czytaj więcej