Polska Fundacja im. Roberta Schumana zleci opracowanie grafiki, skład, łamanie oraz przygotowanie do druku i druk publikacji „International Cooperation for European Education” w ramach programu ERASMUS+

Category: Zamówienia Tags:
Publikacja będzie zawierać: wprowadzenie metodologiczne, informacje o roli edukacji europejskiej, perspektywy krajowe i dobre praktyki, przyjazne materiały o tematyce europejskiej do samodzielnego wdrożenia w pracy z młodzieżą, zalecane metody i narzędzia nauczania.

Czytaj więcej