Inclusive and powerful local youth councils

Category: Publikacje Tags: ,

Anglojęzyczna wersja publikacji zawierająca informacje i przykłady dobrych praktyk z Polski, Hiszpanii i Francji w zakresie reprezentacji młodzieży w życiu publicznym, oparta na rezultatach lokalnych badań i międzynarodowych spotkań osób bezpośrednio zaangażowanych w politykę młodzieżową/This publication is a collective work of  practitioners and experts on youth participation, youth policy and Youth Councils in Poland, Spain and France basing on local researches and international meetings.

Wersje w języku polskim, francuskim i hiszpańskim planowane są na wrzesień br./ the Polish, French and Spanish are expected to be published in September this year.

Więcej o projekcie/ More about the project: youthcouncils.schuman.pl

Pobierz publikację