Eurokonwersatoria

rok akademicki 2022/2023, semestr letni

Spotkania odbywają się co do zasady w co drugą środę w godz. 17.00-18.30 za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza do udziału w Eurokonwersatoriach. Jest to cykl 8 spotkań – wykładów, dyskusji i zajęć prowadzonych metodą warsztatową. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny (poruszane będą zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne). Spotkania dotyczą bieżących kwestii związanych z Unią Europejską oraz europejskimi państwami. Naszymi gośćmi będą eksperci w poruszanych dziedzinach m.in. dziennikarze, urzędnicy, naukowcy, analitycy organizacji pozarządowych, dyplomaci.

Program spotkań w semestrze letnim (daty i tematy mogą ulec zmianie)

Data Temat Goście Materiały
1. 1.3.2023 Integracja europejska od genezy do dziś – warsztaty
2. 15.3.2023 Praca w unijnych instytucjach
3. 29.3.2023 Stosunki UE-Ameryka Południowa
4. 12.4.2023 Obywatelstwo Unii Europejskiej
5. 26.4.2023 Symulacja obrad Komisji Wolności Obywatelskich na temat rozporządzenia o ochronie danych osobowych
6. 10.5.2023 Zmiany klimatyczne i co robią europejskie rządy w tej kwestii wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności
7. 24.5.2023 Temat wybrany przez studentów
8. 7.6.2023 Test na zaliczenie

Program spotkań w semestrze zimowym (daty i tematy mogą ulec zmianie)

Data Temat Goście Materiały
1. 26.10.2022 Dawno temu na Zachodzie – warsztaty o genezie integracji europejskiej 1. konwersatorium GENEZA

Raport 1. konwersatorium GENEZA

POSTAĆ I

POSTAĆ II

POSTAĆ III

POSTAĆ IV

POSTAĆ V

POSTAĆ VI

POSTAĆ VII

Pytania do pracy w grupach

2. 16.11.2022 Rosja-Ukraina-Unia Europejska dr Daniel Szeligowski, kierownik programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2. konwersatorium Rosja-Ukraina-UE

Raport 2. konwersatorium Rosja-Ukraina-UE

3. 30.11.2022 Kto w Europie będzie marzł tej zimy? Dominik Brodacki, starszy analityk ds. energetycznych w Polityce Insight 3. konwersatorium Kto zmarznie zimą

Raport 3. konwersatorium Polityka energetyczna

4. 14.12.2022 Nowy rozdział w historii Zjednoczonego Królestwa dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 4. konwersatorium Nowy rozdział UK

Raport 4. konwersatorium Nowy rozdział UK

5. 21.12.2022 Symulacja na temat stosunków polsko-niemieckich Raport 5. konwersatorium symulacja
6. 11.1.2023 Stosunki UE-Chiny dr Jakub Jakóbowski, główny specjalista w Programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich 6. konwersatorium Chiny

Raport 6. konwersatorium Chiny

7. 18.1.2023 Nowy etap integracji europejskiej? dr Agnieszka Smoleńska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 7. konwersatorium Integracja gospodarcza

Raport 7. konwersatorium Integracja gospodarcza

8. 1.2.2023 Test zaliczeniowy

Zajęcia obywają się w ramach przedmiotów ogólnodostępnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunki zaliczenia przedmiotu dla studentów UW:
• obecność (dozwolona 1 nieobecność w semestrze),
• aktywność (co najmniej jedno pytanie do zaproszonego gościa, komentarz w dyskusji, aktywny udział w symulacji),
• udział symulacji,
• zaliczenie testu pod koniec semestru.

Zapraszamy również wszystkich spoza uniwersytetu, którzy interesują się wybranymi tematami cyklu!

Eurokonwersatoria realizowane są we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.