Eurokonwersatoria

rok akademicki 2023/2024, semestr zimowy

Spotkania odbywają się co do zasady w co drugą środę w godz. 17.00-18.30 za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza do udziału w Eurokonwersatoriach. Jest to cykl 8 spotkań – wykładów, dyskusji i zajęć prowadzonych metodą warsztatową. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny (poruszane będą zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne). Spotkania dotyczą bieżących kwestii związanych z Unią Europejską oraz europejskimi państwami. Naszymi gośćmi będą eksperci w poruszanych dziedzinach m.in. dziennikarze, urzędnicy, naukowcy, analitycy organizacji pozarządowych, dyplomaci.

Program spotkań w semestrze zimowym (daty i tematy mogą ulec zmianie)

Data Temat Goście Materiały
1. 4.10.2023 Dawno temu na Zachodzie – warsztaty o genezie integracji europejskiej POSTAĆ I

POSTAĆ II

POSTAĆ III

POSTAĆ IV

POSTAĆ V

POSTAĆ VI

POSTAĆ VII

Pytania do pracy w grupach

1. konwersatorium Geneza

Raport 1. konwersatorium Geneza

2. 18.10.2023 Dezinformacja. Dezinformacja w Europie Filip Szulik-Szarecki, ekspert Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Centrum im. prof. Bronisława Geremka 2. konwersatorium Dezinformacja
3. 8.11.2023 Stosunki UE-Polska po wyborach Magdalena Cedro, starsza analityczka ds. europejskich w Polityce INSIGHT

Filip Skawiński, analityk polityczny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

3. konwersatorium Stosunki UE-Polska

Raport Siła państw członkowskich w Unii Europejskiej

4. 22.11.2023 Migracja do/w Unii Europejskiej: fakty i mity dr Marta Jaroszewicz, Ośrodek Badań na Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

Piotr Świtalski, rzecznik Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

5. 13.12.2023 Zielony Ład w europejskich krajach wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności z różnych krajów Europy
6. 20.12.2023 Symulacja na temat stosunków polsko-niemieckich
7. 10.1.2024 Co się dzieje na Białorusi? Przedstawiciel białoruskiej organizacji Human Constanta
8. 24.1.2024 Test zaliczeniowy

 

Zajęcia obywają się w ramach przedmiotów ogólnodostępnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunki zaliczenia przedmiotu dla studentów UW:
• obecność (dozwolona 1 nieobecność w semestrze),
• aktywność (co najmniej jedno pytanie do zaproszonego gościa, komentarz w dyskusji, aktywny udział w symulacji),
• udział symulacji,
• zaliczenie testu pod koniec semestru.

Zapraszamy również wszystkich spoza uniwersytetu, którzy interesują się wybranymi tematami cyklu!