ue-flagi-100x100

 w środy, w Fundacji Schumana

 

 

To cykl 15 spotkań - wykładów połączonych z dyskusją. Mają one charakter interdyscyplinarny (poruszane będą zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne) i dotyczą bieżących kwestii związanych z Unią Europejską oraz państwami europejskimi. Nasi goście to eksperci zajmujący się daną dziedziną, m.in.: dziennikarze, urzędnicy, naukowcy, analitycy z organizacji pozarządowych, czy dyplomaci.

Spotkania odbywają się w środy między 17:00, a 18:30 i są otwarte dla każdego.

Seminaria europejskie organizujemy wraz z Fundacją Konrada Adenauera oraz pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zajęcia obywają się w ramach przedmiotów ogólnodostępnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warunki zaliczenia przedmiotu dla studentów UW:

  • obecności (dozwolone są 2 nieobecności w roku akademickim),
  • aktywność (co najmniej jedno pytanie do zaproszonego gościa, komentarz w dyskusji),
  • udział w symulacji obrad komisji Parlamentu Europejskiego w semestrze letnim,
  • zaliczeniu testu, które odbędzie się pod koniec roku akademickiego.

Zapraszamy wszystkich spoza Uniwersytetu, którzy interesują się wyłącznie wybranymi tematami w naszym cyklu!

Program seminariów w semestrze zimowym 2015/2016

NrDataTematGoście
1. 7.10.2015 Szturm na europejskie granice – Polska a problem migracji Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie, Myroslava Keryk z Fundacji "Nasz Wybór"
2. 14.10.2015 Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana? Rozmowa o kłopotach z europejskim przywództwem Łukasz Lipiński z Polityki Insight, Jarosław Makowski, filozof i publicysta, Anna Radwan z Fundacji Schumana
3. 21.10.2015 Polska polityka europejska - debata z przedstawicielami komitetów wyborczych Marcin Święcicki z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska, Piotr Szumlewicz z Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica, Anna Ścisłowska z portalu MamPrawoWiedziec.pl
4. 4.11.2015 Czy jesteśmy innowacyjni, czyli o badaniach i rozwoju w Unii Europejskiej dr Agnieszka Różycka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Grzegorz Rzeźnik z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. 18.11.2015 Turcja – wieczny kandydat do członkostwa w UE Pinar Elman z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Karol Wasilewski i Centrum Inicjatyw Międzynarodowych
6. 9.12.2015 Czy stać nas na ochronę planety? Julia Michalak z domosEUROPA, André Flammang z Ambasady Luksemburga w Polsce
7. 13.1.2016 Wolontariat Europejski: kto, gdzie i po co Maja Selan i Marek Peda, koordynatorzy Wolontariatu Europejskiego w Fundacji Schumana
8. 20.1.12016 Seminarium europejskie: Europejski kalendarz - co i jak świętuje Europa? Wolontariuszki europejskie Fundacji Schumana

Program seminariów w semestrze letnim 2015/2016

NrDataTematGoście
9. 24.02.2016 BREXIT or not BREXIT – czy Zjednoczone Królestwo pozostanie w UE? dr Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Michael Dembinski, Główny Doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
10. 9.03.2016 Polska i Polacy – jak nas widzą Europejczycy? prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, kierownik Katedry im. K. Adenauera w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, dr Damien Thiriet z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
11. 16.03.2016 Symulacja obrad Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego  
12. 6.04.2016 Katalonia i reszta Hiszpanii ambasador Hiszpanii w Polsce Agustín Núñez, Marzenna
Adamczyk, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego, była konsul generalna RP w Barcelonie
13. 20.04.2016 Co trzeba umieć, aby zostać urzędnikiem Unii Europejskiej? Agnieszka Zakrzewska, Ambasadorka Karier w UE
14. 18.05.2016 Ile dywizji ma Unia Europejska? Marcin Zaborowski, prezes Fundacji Schumana
15. 1.06.2016 Test na zaliczenie  

Schuman | Ostrzeżenie o ciasteczkach